• foto head7
  • foto head8
  • foto head12
  • foto head 13
  • foto head4

Professionalisering Peuterspeelwerk in Biest-Houtakker

Per 1 januari j.l. is het peuterspeelzaalwerk in Biest-Houtakker overgedragen aan de Stichting Regionale Kinderopvang Hilvarenbeek (voorheen Mikz). De stichting Peuterspeelzaal de Houtrakkers is hiermee na 23 jaar ontbonden. 

peuterwerkBelangrijke redenen hiervoor zijn de hogere kosten voor het peuterspeelwerken en de steeds hogere eisen die gesteld worden aan het peuterspeelwerk. Door de overgang heeft het huidig bestuur van de Houtrakkers het vertrouwen dat het peuterspeelzaalwerk gecontinueerd kan worden in Biest-Houtakker. Tevens denken we hiermee een kwaliteitsslag te kunnen maken. 

Op de foto: linksonder Brigitte Soetens, PSZ leidster (gaat over naar Mikz). Het bestuur van de Houtrakkers: Jundi Wijten, Francis Rombouts, Corne Verhees & Sammy Peter. 
Linksboven Marianne Commies, bestuurder Mikz.

Hoe is het allemaal begonnen? Een korte terugblik: Op 2 september 1991 werd  de stichting PSZ de Houtrakkers opgericht. Het was een initiatief vanuit het Belangen Orgaan Biest-Houtakker (BOB). De eerste peuterspeelleidster was Elly van Eert, zij is nu werkzaam als leerkracht op de basisschool de Vlinderakker in Biest-Houtakker. 

In eerste instantie was de PSZ gevestigd in de basisschool Antonius. Vanwege krapte in de schoollokalen is de PSZ na een omzwerving vanaf 2001 gevestigd in de Gemeynt. Begin dit jaar heeft de PSZ zijn intrede weer gevonden in de samenwijsaccommodatie de Vlinderakker. De PSZ heeft een eigen bestuur, gerund door vrijwilligers. Dit betekent dat de afgelopen 23 jaar verschillende Biestenaren actief zijn geweest in het bestuur van de PSZ. Het bestuur wil alle vrijwilligers hiervoor bedanken. 

Een bijzonder dankwoord wil het bestuur uitbrengen aan Corrie van de Sande (18 jaar actief als hulpleidster) en Zus Kruyssen (13 jaar actief als hulpleidster). Zij waren trouwe vrijwilligers binnen de PSZ en waren naast de leidster Brigitte Soetens (ruim 15 jaar in dienst) het gezicht van de PSZ. De vrijwilligers Corrie en Zus zijn inmiddels gestopt. Brigitte zal haar werk als leidster continueren binnen de nieuwe stichting.

Afgelopen 23 jaar hebben ongeveer 350 peuters de PSZ bezocht, wat aangeeft dat de meeste peuters gebruik maken van de PSZ. Voor onze peuters is het belangrijk dat ze in onze eigen kleine kern gebruik kunnen maken van PSZ-werk. Immers met hun leeftijdsgenoten zullen ze ook in de basisschool optrekken.

Het bestuur van de stichting Houtrakkers heeft het volste vertrouwen in de Stichting Regionale Kinderopvang Hilvarenbeek. Door dit vertrouwen voelt de ontbinding niet als verlies aan, maar eerder als een verrijking.

We hebben 44 gasten en geen leden online