Skip to main content

Geloof in Biest-Houtakker

Antonius’ geloofsgemeenschap

R.K. Parochie H. Norbertus

Antonius’ geloofsgemeenschap


De Antonius’ geloofsgemeenschap is ontstaan na de sluiting van de Bieste kerk in 2013. Om toch de mogelijkheid te behouden om het geloof in eigen dorp te vieren, organiseert de stichting tweewekelijks een bijeenkomst in dorpsgebouw ’t Gebint. Dit gebeurt op zondagochtend om 10.00 uur. De vieringen worden geleid door leken en zijn gestoeld op het katholieke kerkelijk jaar. Na afloop van de viering wordt er onder het genot van een kop koffie of thee nagepraat.

U kunt voor de vieringen intenties opgeven (kosten € 10,00).

De werkgroep is ook bereid om op verzoek afscheidsvieringen te verzorgen. Leden hebben ervaring met avondwaken en afscheidsvieringen op een eigen locatie, in het crematorium en in ’t Gebint.

Het stichtingsbestuur bestaat uit de volgende personen:

Naam    Tel.    Functie
Corrie Priems   013-5053455   Voorzitter
Cees van Hoof       Penningmeester
Annie van de Wouw   013-5133287   Secretaris