• foto head7
  • foto head8
  • foto head12
  • foto head 13
  • foto head4

Informatie van het kerkbestuur

Geschreven door bestuur R.K. Parochie H. Norbertus.

Op zondag 26 mei werd de kerk van St. Joseph te Haghorst aan de eredienst onttrokken, op zondag 9 juni vierden we voor de laatste keer in de kerk van de H. Antonius van Padua te Biest-Houtakker en op zondag 23 juni werd de laatste viering gehouden in de kerk van de H. Adrianus van Hilvarenbeek in Esbeek. Eventuele ingestelde bezwaarprocedures hebben geen schorsende werking en dus wordt er gezocht naar mogelijke herbestemming voor deze gebouwen.

Daar de roerende goederen, die net als de gebouwen eigendom zijn van de R.K. Parochie H. Norbertus, ook een passende herbestemming moeten vinden, zijn wij inmiddels gestart met de verwijdering ervan uit de drie kerkgebouwen. Er zijn verschillende mogelijkheden tot herbestemming. Allereerst zullen alle materialen die bij de voormalige parochies in bruikleen waren aan de bruikleengevers worden teruggegeven. Als Norbertusparochie vinden wij het noodzakelijk dat er enkele kenmerkende elementen uit elk kerkgebouw zichtbaar zijn voor de parochianen in onze parochiekerk van Sint Willibrordus te Diessen, de winterkapel van het koetshuis, het parochiecentrum alsmede op de pastorie. Wat wij kunnen gebruiken, en het materiaal is passend wat stijl betreft, zullen wij herbestemmen in onze parochie. Een aantal elementen zal, na inventarisatie, worden geborgen in het archief van de parochie. Elementen die door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed zijn aangemerkt als behorend tot het monument mogen dus niet zonder toestemming van de Rijksdienst worden herbestemd en blijven aanwezig of zijn / worden op aanwijzing van de Rijksdienst elders geborgen om de veiligheid ervan te garanderen. Daarbij dient vermeld te worden dat ook de verzekering van de inventaris na sluiting van de kerken een kostbare zaak is als deze ter plaatse zou blijven alsmede het risico van diefstal.

De overige inventaris wordt in overleg, en alleen met toestemming van het bisdom, herbestemd in een andere kerk binnen ons bisdom of daarbuiten. De mogelijkheid bestaat ook dat er wordt overgedragen in handgift of in bruikleen aan een andere (niet-kerkelijke) instantie als het gaat om materialen die niet direct gelieerd zijn aan de viering van de eredienst en slechts met uitdrukkelijke toestemming van het bisdom. Vanuit enkele verenigingen / organisaties zijn lijsten opgesteld met de vraag naar materialen uit de kerken. Rekening houdend met bovenstaande zullen wij als kerkbestuur daar op ingaan en te zijner tijd de overdracht doen door middel van handgift of bruikleenovereenkomst. Enkele materialen die eigendom waren en blijven van personen, verenigingen, gilden of koren, of die daar rechtstreeks aan kunnen worden gelinkt, en van geen religieuze betekenis zijn, zijn of zullen worden overgedragen in hun bewaring. Zoals u merkt is dit een omvangrijk werk dat dient te gebeuren in de nodige sereniteit en met veel aandacht en respect voor de waarde van de dingen en de emotionaliteit die er aan vast hangt.

Wij hebben tijd nodig om dit alles goed te inventariseren en de inventarislijsten aan te passen met daarin opgenomen welke bestemming aan de materialen is gegeven. Noodzakelijk ook om de overdrachten juridisch vast te leggen. Het spreekt voor zich, dat naast het onttrekken van de kerken aan de eredienst, ook het verwijderen van de roerende zaken heel wat teweeg brengt en de nodige emotie oproept. Echter willen wij verzekeren dat alles gebeurt met zorg en respect. Tevens spreken wij onze waardering uit voor die vrijwilligers die deze taak tot een goed einde willen brengen, en die ondanks de eigen emotie en die van anderen, in alle rust en kalmte zorg dragen voor ons christelijk erfgoed.

We hebben 121 gasten en geen leden online