• foto head7
  • foto head8
  • foto head12
  • foto head 13
  • foto head4

Start werkzaamheden Beverakkers IV

Geschreven door BelangenOrgaan Biest-Houtakker.

beverakkers4vogelvlucht

Zodra de vorst uit de grond is zal een start gemaakt worden met werkzaamheden ten behoeve van het bouwrijp maken van Beverakkers IV. Deze werkzaamheden omvatten het aanleggen van nutsvoorzieningen van gas, water, elektra, riolering en straatverlichting. Ook worden er geasfalteerde bouwwegen aangelegd.

De werkzaamheden zullen, afhankelijk van de weersomstandigheden, circa 16 weken in beslag nemen. Het bouwverkeer van en naar het plangebied zal gebruik maken van de Beverstraat en het pad tussen de Biestsestraat 53 en 55.

Woonstichting Leystromen en Projectontwikkelaar van der Weegen geven aan hun best te zullen doen om hinder en overlast tot een minimum te beperken.

Bij het maken van aansluitingen op bestaande nutsvoorzieningen zullen ook bestaande wegen op enkele punten opengebroken worden. Firma Ketelaars uit Moergestel, die deze klus op zich neemt zal de direct omwonenden tijdig op de hoogte brengen.

We hebben 337 gasten en geen leden online