Skip to main content
Bedriegers actief!

Bedriegers actief!


Afgelopen weekend ontving de Stichting Wel Gement van het “Centrale bedrijven register” volgens de nota gevestigd te Arnhem een rekening tot een bedrag van € 291,55 (inculsief 19% BTW). Een tegenprestatie voor deze rekening is niet aantoonbaar ergens op gebaseerd. Zou deze nota onverhoeds worden betaald, dan zal het moeilijk zijn om deze later als onverschuldigde betaling terug te vorderen.

Mochten er andere bedrijven of stichtingen zijn, die een dergelijke nota ontvangen, wees dus op uw hoede en betaal een dergelijke nota niet!

Deel het bericht:

Meer nieuws

Artikel plaatsen met Biests nieuws?

Help ons mee om de website van Biest-Houtakker actueel te houden.
Heb je Biests nieuws?