Skip to main content
Alêên Gogutnie
Geschreven door: Toine van Balkom

Alêên Gogutnie


logo_pinnekleuvers

Carnaval 2012

Woensdagavond vond de jaarvergadering plaats van CV de Pinnekleuvers. De opkomst was groot met zo’n vijfendertig Pinnekleuvers in het gemeenschapshuis De Gemeynt. In deze jaarvergadering kwamen alle aspecten van het afgelopen carnaval aan bod. Met behulp van een mooie powerpoint presentatie, gemaakt door Mart van Vught en Annie van de Wouw, werd carnaval 2012 en alle andere agendapunten met beeld en geluid besproken. Het financieel verslag werd kort gepresenteerd door de penningmeester Kees van de Sande.

Nieuw bestuur

Verder vonden er bestuursverkiezingen plaats. Het huidige bestuur had aangegeven al zijn functies neer te leggen en er moest dus een nieuw bestuur gezocht worden. Verder hadden ook enkele raadsleden aangegeven te willen stoppen. Een aantal leden van de CV hebben de koppen bij elkaar gestoken en daaruit is een nieuw bestuur geformeerd. Karel Dieker neemt de voorzittershamer over van Annie van de Wouw. Karel nam tijdens de vergadering het woord over van Annie en bedankte het huidige bestuur voor hun goede werkzaamheden van de afgelopen jaren. Hij deelde een toepasselijk afscheidscadeau uit aan de ‘oude’ bestuursleden. Daarna presenteerde hij het nieuwe bestuur. Het nieuwe bestuur bestaat uit Karel Dieker (voorzitter), Erik van de Pas (secretaris), Helma Reijnen (penningmeester), Alex Wijten (algemeen) en Monique Kok (algemeen). Het nieuwe bestuur is de afgelopen weken ook actief op pad geweest voor nieuwe raadsleden. En Karel kon met trots vertellen dat er volgend jaar een complete raad van elf staat naast het vijfkoppige bestuur. Er staan zelfs enkele mensen op de reservelijst, die de CV gaan ondersteunen als dat nodig is. De toekomst van carnaval in het Pinnekleuversgat is dus gewaarborgd. Karel gaf ook aan dat iedereen met ideeën bij het nieuwe bestuur terecht kan en dat de huidige tradities in stand gehouden worden.

Karel Dieker (links) bedankt het oude bestuur

Nieuwe motto

Daarna werd de vergadering vervolgd door Annie. Het nieuwe motto werd bekend gemaakt. Dat is Alêên Gogutnie. Een mooi en sterk motto waar veel mee gedaan kan worden in het carnavaleske gebeuren. Na het laatste punt op de agenda overhandigde Annie van de Wouw de voorzittershamer aan Karel Dieker. Daarna volgde nog een gezellige nabeschouwing, zoals Pinnekleuvers dat zo goed kunnen. Cv de Pinnekleuvers komen binnenkort met meer nieuws via deze website of in uw brievenbus.

Deel het bericht:

Meer nieuws

Artikel plaatsen met Biests nieuws?

Help ons mee om de website van Biest-Houtakker actueel te houden.
Heb je Biests nieuws?