Skip to main content
iDOP Biest-Houtakker
Geschreven door: Belangen Orgaan Biest-Houtakker

iDOP Biest-Houtakker


Op donderdag 26 april werd een raadsinformatiebrief inzake voorbereidingskosten iDOP behandeld tijdens het Debat van de commissie Samenleving. Diverse commissieleden vroegen om meer inzage in deze voorbereidingskosten en in de kosten van het totale plan. Deze inzage komt er, zegde burgemeester Palmen toe namens portefeuillehouder wethouder Dierckx, zodat er op 21 juni a.s. een besluit in de gemeenteraad genomen kan worden.

Alle aanwezigen twijfelden opnieuw geen moment aan de noodzaak van de plannen voor Biest-Houtakker en aan het enthousiasme van de inwoners. Dit werd meerdere malen benadrukt. De VVD gaf het advies om te kijken naar de exploitatie-ervaringen van Esbeek waarop werd gemeld dat er reeds een coöperatie in oprichting is, met al bijna 250 leden.

Vanuit de Gemeenschapslijst kwam de vraag of de termijn die de provincie (subsidieverstrekker) stelt ruimte toelaat om de kerk als alternatieve locatie te onderzoeken, omdat het Bisdom wat ruimdenkender is geworden in het meewerken aan maatschappelijke herbestemming.

Ryan Palmen kon daar namens wethouder Dierckx het volgende op zeggen: Door de provincie is al een jaar verlenging van de opleverdatum toegestaan, verder uitstel is niet acceptabel. Daarnaast is de toekenning van de subsidie gebaseerd op integraal gebruik van de ruimte, in dit geval met de basisschool en kinderopvang. Bovendien is het een nog duurdere aangelegenheid om de kerk geschikt te maken als ontmoetingsruimte. Om deze redenen zal verder onderzoek naar de kerk als alternatief voor de huidige plannen niet plaatsvinden.

Het bestemmingsplan heeft tot 19 april ter inzage gelegen. Er is één zienswijze ingediend. Hierover gaan de partijen met elkaar in gesprek.

Deel het bericht:

Meer nieuws

Artikel plaatsen met Biests nieuws?

Help ons mee om de website van Biest-Houtakker actueel te houden.
Heb je Biests nieuws?