Skip to main content
wonen in Biest Houtakker
Geschreven door: Geert van Coenen

wonen in Biest Houtakker


Juli 2022. In Biest-Houtakker gaat de komende jaren flink gebouwd worden. Er komen volgens de plannen van voorjaar 2022, 57 huizen bij in bouwplan Beverakkers 5 en plan Vossenhol. Dat is bijna 10% uitbreiding op het bestaande woningaantal, ongekend veel voor een klein dorp.

Veel Biestse jongeren willen graag in Biest-Houtakker (blijven) wonen. Daar speelt de woningnood zeker een rol bij. Woningnood zo mag je het zeker noemen, want voor starters is er nauwelijks iets te vinden. Door de jarenlange wachttijd is het vrijwel onmogelijk voor starters om in aanmerking te komen voor een huurwoning. Biestse starters vangen waarschijnlijk voor huurwoningen achter het net in hun eigen dorp. Woningcorporatie Leystromen staat  open voor een experiment met het gunnen aan eigen inwoners van een gedeelte van de woningen, en dat biedt enig perspectief. Ook ouderen willen graag weten wat er voor hen wordt gebouwd.

Bouwonderneming van der Weegen en Woningcorporatie Leystromen hebben plannen voorgelegd in een omgevingsdialoog. Er zijn twee plannen: Vossenhol en Beverakkers 5. Hieronder staan de overzichten van de projectplannen. Vossenhol zou in één keer moeten worden gebouwd als samenhangend project en Beverakkers 5 gefaseerd. Er is bij Biestenaren waardering voor de ruimtelijke opzet van het plan Beverakkers V, met zichtlijnen naar de groene omgeving van de Gooren en enkele typische hofjes.

In een informatieavond in mei 2022 kwamen een paar zaken boven drijven. Jongeren trekken gedwongen weg uit de Biest en de omgevingsdialoog loopt niet echt vlot. Belanghebbenden maken zich zorgen over de verkeersafwikkeling. En de provinciale bepaling dat 30% van de te bouwen woningen sociale huurwoningen moeten zijn kwam hard aan. Door de aanwezigen werd aangegeven dat er amper behoefte is aan huurwoningen onder de starters en senioren in Biest Houtakker.

Toch zijn de zorgen niet nieuw want in mei 2021 zijn de zorgpunten al door de werkgroep wonen kenbaar gemaakt: • Hoeveelheid huurwoningen in het plan • Snelheid van uitvoering van het plan • Bouwen voor inwoners Biest Houtakker • Bouwen voor starters en senioren (betaalbare woningen).

Het is van de werkgroep wonen van de coöperatie Biest Houtakker een wens om met de projectontwikkelaars samen door te ontwikkelen.

17 mei 2022 is het ontwerpbestemmingsplan Beverakkers V in het college geweest en het college stemt in met het ontwerpbestemmingsplan “Beverakkers 5, Biest-Houtakker” Het college legt het plan ter inzag.

Op 13 juli 2022 zijn er verschillende zienswijzen/bezwaren ingediend door betrokkenen. De gemeente gaat hierop reageren.

beverakkers_V.jpg

boven plan Beverakkers V

onder plan Vossenhol

  vossenhol.png

Deel het bericht:

Meer nieuws

Artikel plaatsen met Biests nieuws?

Help ons mee om de website van Biest-Houtakker actueel te houden.
Heb je Biests nieuws?