Skip to main content
Geloofsgemeenschap in Biest-Houtakker

Geloofsgemeenschap in Biest-Houtakker


kerk01       Dit kerkgebouw zal als het aan het bestuur van de Norbertusparochie en het bisdom ligt per 9 juni 2013 aan de eredienst worden onttrokken. D.w.z. geen diensten in welke vorm dan ook meer in ons eigen dorp, onze eigen geloofsgemeenschap. Ook nu al worden we – zonder dat daarvoor enige noodzaak is – gedwongen om twee keer per maand aan te sluiten bij de vieringen in Diessen.

Sinds enige tijd is er in onze dorpsgemeenschap een Werkgroep ‘Behoud Biestse geloofsgemeenschap’  actief, die toch de mogelijkheden wil bekijken om in ons eigen dorp regelmatig bij elkaar te blijven komen om in gebed en zang samen te vieren. Deze werkgroep wordt getrokken door mensen die binnen de parochie van de H. Antonius hun sporen hebben verdiend.

 

Op dinsdag, 25 september a.s. organiseert deze Werkgroep een bijeenkomst in de Geemeynt, aanvang 20.30 uur. Tijdens deze bijeenkomst willen de trekkers van de werkgroep (Theo de Graaf, Annie van de Wouw, Cees van Hoof en Corrie Priems in willekeurige volgorde) hun plannen aan u voorleggen en met u van gedachten wisselen over die plannen.

Graag willen wij weten of u naar deze bijeenkomst komt, dan wel of u belangstelling voor een en ander hebt. Meld u aan bij een van de eerder genoemde bestuursleden, zo mogelijk voor 15 september a.s.. Aanmelden kan ook per e-mail via corriepriems@hetnet.nl .

Deel het bericht:

Meer nieuws

Artikel plaatsen met Biests nieuws?

Help ons mee om de website van Biest-Houtakker actueel te houden.
Heb je Biests nieuws?