• foto head7
  • foto head8
  • foto head12
  • foto head 13
  • foto head4

Toekomst parochie en kerkgebouw

Geschreven door Anne-Marie Holthausen.

Op woensdag 13 juli om 20:30 uur zijn alle inwoners van Biest-Houtakker van harte welkom op een bijeenkomst in de Gemeijnt over de toekomst van de Biestse kerk en parochie. Deze avond wordt georganiseerd door het Belangen Orgaan Biest-Houtakker, in samenwerking met diverse direct betrokkenen bij de kerk en parochie.

De bijeenkomst heeft als doel inwoners te informeren over de feiten omtrent de aanstaande fusie met de andere parochies uit onze buurdorpen, en over de (on)mogelijkheden mbt het kerkgebouw.

Binnenkort ontvangt iedereen een uitnodiging in de brievenbus.

We hebben 66 gasten en geen leden online