• foto head7
  • foto head8
  • foto head12
  • foto head 13
  • foto head4

Mis Cees Remmers rechtstreeks op VLOHradio

Op zondag 1 juni verzorgt de lokale radiozender van Hilvarenbeek, VLOH radio, van 11-12 uur een rechtstreekse uitzending van de historische H. Mis vanuit de Sint-Petruskerk te Hilvarenbeek. Tijdens deze dienst, geleid door pastoor Cees Remmers, wordt herdacht, dat pastoor Remmers 50 jaar geleden door bisschop Bekkers en hulpbisschop Bluyssen tot priester werd gewijd. Cees Remmers gaat na deze dienst officieel met emeritaat.

Ook de Sint-Petrusparochie houdt op te bestaan. Ze is officieel al op 1 maart 2014 opgegaan in de nieuwe Sint-Norbertusparochie. De Sint-Petrusparochie was de oudste maatschappelijke organisatie binnen de gemeente Hilvarenbeek, daterend van vóór het jaar 1000 na Chr. Mogelijk gaat de geschiedenis zelfs terug tot het tijdperk waarin het Heilige Roomse Rijk in deze regio vorm kreeg, tijdens het bewind van Pepijn de Korte en zijn zoon Karel, bijgenaamd de Grote (tussen 750 en 850). Met de parochies van Oirschot, Oisterwijk en Sint-Oedenrode behoorde de Sint-Petrusparochie van Hilvarenbeek in ieder geval tot de oudste katholieke organisaties in de regio De Kempen en in de huidige provincie Noord-Brabant. Van 1150-1559 na Chr. was de Sint-Petrusparochie van Hilvarenbeek tevens de zetel van het Dekenaat van Hilvarenbeek, dat uit naam van het toenmalige Prinsbisdom Luik een groot aantal parochies in de noordelijke en zuidelijke Kempen bestuurde.

We hebben 65 gasten en geen leden online