Skip to main content
Vervolgafspraken Behoud Biestse Geloofsgemeenschap

Vervolgafspraken Behoud Biestse Geloofsgemeenschap


Op 25 september j.l. heeft de Werkgroep Behoud Biestse Geloofsgemeenschap in de Gemeynt een bijeenkomst gehouden om met alle geïnteresseerden te praten over het opzetten van een ‘eigen’ geloofsgemeenschap. De reacties tijdens deze bijeenkomst waren over het algemeen positief en er werd waardering uitgesproken voor het initiatief.

Misschien was je erbij, misschien had je geen tijd, maar…

Je kunt alsnog je inbreng hebben op de volgende bijeenkomst van de Werkgroep, die gehouden zal worden op maandag, 26 november a.s., aanvang 20.30 uur in De Gemeynt.

Graag wil de Werkgroep met jullie praten over het vervolg: hoe wil je betrokken worden bij de voorbereidingen, hoe wil je betrokken worden bij de verdere ontwikkelingen, zou je mee voor willen gaan, zou je mee een koortje willen vormen en kun je naast zang een muzikale bijdrage leveren, en wie wil de Gemeynt voor de vieringen mee inrichten en wie wil zorgen voor de aankleding van de ruimte, e.d.

Als je er maandag a.s. bij wilt zijn, geef dat dan even per e-mail door aan Corrie Priems: corriepriems@hetnet.nl .

Werkgroep Behoud Biestse Geloofsgemeenschap,

Annie van de Wouw, Cees van Hoof, Corrie Priems en Theo de Graaf

Deel het bericht:

Meer nieuws

Artikel plaatsen met Biests nieuws?

Help ons mee om de website van Biest-Houtakker actueel te houden.
Heb je Biests nieuws?