Skip to main content
Toekomst van Biestse parochie
Geschreven door: Anne-Marie Holthausen

Toekomst van Biestse parochie


Zo’n 40 parochieleden waren op de uitnodiging van Pastoor Barberien ingegaan, om te komen luisteren naar de plannen over de toekomst van onze parochie.

 

Samen met deken Spijkers gaf pastoor Barberien uitleg over de hervormingen van het bisdom en de daaropvolgende stappen voor parochies als die van Biest-Houtakker.

Het aantal beroepskrachten en de vergrijzing zijn belangrijke redenen om na te denken over de toekomst. Minder priesters, maar ook het aantal gelovigen maken deze ontwikkelingen noodzakelijk.

Het bisdom den Bosch is inmiddels teruggebracht van 400 naar 57 parochies, en van 27 naar 12 dekanaten.

Uiteindelijk zullen in onze omgeving 5 parochies overblijven; Oirschot, Bladel, Reusel, Eersel en de parochie Hilvarenbeek waartoe wij samen met Diessen, Esbeek en Haghorst gaan behoren.

Vanuit deze parochie wordt een bestuur gevormd en een pastoraal team (Pastoor Barberien, en de pastors Jansen en Remmers). Pastoor Barberien heeft veel vertrouwen in de samenwerking met beide pastors. Er zijn veel kansen om nog meer inhoud te geven en vanuit een vijftal speerpunten te gaan werken:

          vormen van de parochie

          jeugd en jongeren

          huwelijk en gezin

          vorming en roeping

          samenleving

Vanuit de kerkpastoraatgroep waarin ook Biest-Houtakker vertegenwoordigd zal zijn, zullen korte lijnen met de bestaande werkgroepen moeten ontstaan zodat de goedlopende gezinsvieringen, vormsel- en communievoorbereidingen en andere werkzaamheden niet aan kracht verliezen.

Het huidige kerkbestuur van onze parochie heeft sowieso met drastische wijzigingen te maken. Omdat de ambtstermijn van Cees van Hoof en Corrie Priems verstreken is, zullen zij aftreden. Daarnaast zullen Janske Gerritsen en Hans van Kroonenburg hun werkzaamheden om privé-redenen stopzetten.

 

Alle veranderingen die vanuit het bisdom gestart zijn roepen vragen, en ook weerstand op. Daar was tijdens deze avond begrip voor vanuit de pastoor en de deken, en soms ook herkenning. Deken Spijkers, die in de zogenaamde “denktank” plaatsnam in het bisdom om na te denken over de toekomst, had ook wel eens bedenkingen bij de ontwikkelingen. Echter de achterliggende gedachte: “groei in geloven, geloven in groei” gaf de houvast die nodig was.

Naar verwachting van pastoor Barberien zal dit alles de kwaliteit ten goede komen, omdat er krachten gebundeld worden, waarbij het voor de Pastoor ook een tijdbesparing teweeg zal brengen. In plaats van vier vergaderingen met een kerkbestuur nog maar één overleg, betekent meer tijd om andere contacten met de parochie te leggen. “In de parochie zijn”, dat is waar pastoor Barberien naar streeft. “En als er iemand is die zich hard maakt voor de kleine kern, ben ik het wel. Maar praat alstublieft MET mij, en niet OVER mij”, waren de nadrukkelijke woorden van de pastoor.

Zowel pastoor Barberien als deken Spijkers benadrukten dat ze zich sterk maken voor de kleine kern en er zullen zijn waar mogelijk.

Woorden die de aanwezigen met veel vertrouwen naar huis deed gaan.

Deel het bericht:

Meer nieuws

Artikel plaatsen met Biests nieuws?

Help ons mee om de website van Biest-Houtakker actueel te houden.
Heb je Biests nieuws?