Skip to main content
Parochiebestuur neemt afscheid

Parochiebestuur neemt afscheid


afscheidbestuur

 

Zaterdagavond, 17 juli, vond om 19.00 uur in de Antoniuskerk een gezinsviering plaats met als thema ‘afscheid en vakantie’. In deze viering werd ook afscheid genomen van het voltallige parochiebestuur met uitzondering van de voorzitter pastoor Barberien. Het gaat om Janske Gerritsen, Hans van Kroonenburg,Cees van Hoof en Corrie Priems.

Aan het einde van de viering riep Theo de Graaf namens de parochiegemeenschap de afscheidnemende bestuursleden een voor een naar voren. Hij begon met Janske Gerritseen en Hans van Kroonenburg, die beiden pas een jaar deel uitmaakten van het bestuur. Beiden nemen om persoonlijke reden afscheid. Dat doen ze op het moment dat de parochie an het begin van een fusieproces staat. Janske maakt deel uit van de Werkgroep Gezinsvieringen. Dat werk blijft zij ook straks nog doen. Hans vervulde de functie gedeeld secretaris. Hans is daarnaast ook lid van een woord- en communiedienstgroep en lector. Ook hij blijft deze functies doen. Theo overhandigde namens de parochiegemeenschap aan Janske en Hans een couvert en een boeket bloemen.

Vervolgens werd Cees van Hoof naar voren gevraagd. Binnen het parochiebestuur bestond al enkele jaren een vacature voor het penningmeesteerschap. Toen Theo van Petra (de vrouw van Cees) de tip kreeg om eens met Cees te gaan praten, verklaarde Cees zich direct bereid deze functie te gaan vervullen. Na acht jaar zijn zijn bestuursperioden verlopen en is hij niet herbenoembaar. Theo noemde Cees een vakkundig en gedreven bestuurder en een heel goed penningmeester. Als dank voor zijn werk kreeg Cees een vulpen, een couvert en een bloemetje overhandigd, maar Cees kreeg ook de Biestse parochieonderscheiding opgespeld: een met de hand gemaakte zilveren speld met een afbeelding van de voorkant van de Antoniuskerk

Als laatste afscheidnemende was Corrie Priems aan de beurt. Theo zei Corrie al haar leven lang te kennen. Zo’n kwart eeuw geleden ontstond in deze parochie een nieuwe opzet met in plaats van het kerkbestuur een parochievergadering en een parochiebestuur. Toen Theo toetrad tot eerst de parochievergadering en bijna gelijktijdig het parochiebestuur was ook Corrie al lid van de parochievergadering. Samen met de jongerenpastores Adrie Lint en Rieke Mess wasTheo met Corrie nauw betrokken bij de oprichting en het laten draaien van het Biestse jongerenpastoraat. Met hem draaide Corrie ook jarenlang de Vormselwerkgroep. Daarnaast was zij trekker van de Werkgroep Gezinsvieringen en zette zij interparochieel (Esbeek, Hahorst en Biest-Houtakker) het Eerste Communieproject op. 8 jaar geleden trad ze toe tot het parochiebestuur. Samen met Theo was zij de oprichter en de redactie van Antonius ‘Preekstoel. Samen met Cees, Tinie Vromans en Theo vormde zij acht jaar een hecht team dat de parochie volledig draaiende hield. Kortom zij was het schaap met de vijf poten. Ook aan Corrie mocht Theo de Biestse parochieonderscheiding uitreiken. Daarnaast kreeg zij een schilderijtje van haar huis gemaakt op hout van de oude galmborden van de kerktoren. Ook voor haar was er natuurlijk een couvert en een bloemetje,

Na afloop togen de kerkgangers naar het zaaltje bij Wokgarden waar men onder het genot van een kop koffie of thee en een glas de gelegenheid had om de afscheidnemende bestuursleden persoonlijk te bedanken.

Heel veel dank aan allen!  

Deel het bericht:

Meer nieuws

Artikel plaatsen met Biests nieuws?

Help ons mee om de website van Biest-Houtakker actueel te houden.
Heb je Biests nieuws?