Skip to main content
Voelbare draagkracht voor nieuwe centrumplan!
Geschreven door: Belangen Orgaan Biest-Houtakker

Voelbare draagkracht voor nieuwe centrumplan!


Aangenaam verrast, dat waren zowel de iDOP werkgroepen als wethouder Dierckx van Gemeente Hilvarenbeek, over de enorme opkomst en het enthousiasme tijdens de inventarisatieavond over het nieuwe centrumplan. Deze avond werd door het Belangen Orgaan Biest-Houtakker georganiseerd met medewerking van de iDOP werkgroepen. Doelstelling van deze avond was in beeld te krijgen op welke draagkracht vanuit de Biestse inwoners gerekend kan worden bij de totstandkoming van de ontmoetingsruimte in het centrum van het dorp.

Na een korte inleiding door Anne-Marie Holthausen en Corné van Aaken werden de 75 aanwezigen meegenomen in een verhaal over de toekomst ter inspiratie om met de vragen aan de slag te gaan. (Het verhaal, waarbij de schrijver zich heeft laten inspireren door diverse dorpsgenoten, is onderaan dit artikel te lezen.) Vragen zoals: “welke wensen/eisen stelt u aan het gebruik van de nieuwe ontmoetingsruimte”, “hoe zou de exploitatie van de ontmoetingsruimte er uit kunnen zien” en “welk “steentje” kunt u bijdragen aan de bouw van ons nieuwe dorpscentrum?”

Deze vragen werden in groepen besproken en na de pauze centraal teruggekoppeld.

Wethouder Dierckx, die het iDOP Biest-Houtakker in zijn takenpakket heeft, sprak uit dat de grote draagkracht en medewerking die getoond werden door de inwoners, hem de bevestiging gaven dat dit plan grote kans van slagen heeft. Hij zal dan ook zijn uiterste best doen om dit over te brengen binnen het College en de Gemeenteraad.

Niet alleen wethouder Dierckx was onder de indruk, ook de harde kern van de iDOPwerkgroep werd door de zeer bruikbare input van zowel onze jongere als oudere toekomstige gebruikers weer gesterkt dat ze de juiste weg zijn ingeslagen. Want het plan is destijds immers geschreven op basis van de conclusies die door de inwoners getrokken zijn. Conclusies zoals: Biest-Houtakker moet groeien om het leefbaar te houden, senioren willen in het centrum van het dorp wonen, de Brede School heeft aandacht nodig, en er is behoefte aan een centrale ontmoetingsplek voor jong en oud in het centrum van Biest-Houtakker.

Enkele conclusies van deze avond: Biest-Houtakker wenst een ontmoetingsruimte die bij voorkeur wordt gerund door een beheerder die alle vrijwilligers aanstuurt en inplant, met als het kan exploitatie in eigen beheer waardoor de winst binnen het dorp blijft en mogelijk zelfs terug kan vloeien in het dorpsleven. De ontmoetingsruimte moet een sfeervolle plek worden waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten, op vele momenten van de dag, waarbij rekening gehouden wordt met de wensen van buurtbewoners (denk hierbij aan verkeersveiligheid, parkeeroplossingen, geluidsoverlast).

Overweldigend was ook het aanbod van de medewerking waarop gerekend kan worden tijdens de bouw. Er is veel expertise te halen in het dorp zelf: hoveniers (in samenwerking met opleiding), schilders, ict-ers, juridische kennis, financieel adviseurs, planners, poetsers, koffiezetters, constructieberekenaar, bestemmingsplandeskundige, kennis van verzinkbare biljarttafels en niet onbelangrijk: bereidheid tot het verlenen van allerlei hand- en spandiensten.

Kortom; alle medewerking om een belangrijk doel te bereiken: Leefbaarheid in Biest-Houtakker.

Een van de volgende stappen die gezet moeten worden is dat alle verenigingen deze week nog een intentieverklaring ontvangen over samenwerking en gebruik van de nieuwe ontmoetingsruimte. Zo wordt al een start gemaakt met de planning van het gebruik van de nieuwe ruimte. De verenigingen kunnen deze verklaring een dezer dagen in hun mailbox en brievenbus verwachten.

De avond werd afgesloten met een luid applaus, en er werd nog een hele poos informeel nageborreld over de mooie toekomst die Biest-Houtakker te wachten staat.

 

Hieronder het verhaal over hoe het er over een tijdje aan toe zou kunnen gaan in het centrum van Biest-Houtakker.

 

Opa Jan Bolck brengt zijn kleinkinderen Pim en Anne naar school, even zwaaien voor het raam; tot straks, dan kom ik jullie weer ophalen.

Zo, eens even een bakske koffie en het krantje lezen in de gezellige huiskamer van de biest. De vrijwilliger van de ontmoetingsruimte ziet hem al aankomen en schenkt  een kopje voor hem in. Klein beetje suiker, weet ze, want ze is als vrijwilliger elke eerste dinsdag en donderdag van de maand degene die de ontmoetingsruimte om 8:30 uur opent en koffie aanzet.

Intussen komen Toon Hoogveld en drie jonge ouders ook binnen voor de koffie.  Er staat een koude wind buiten, gelukkig is het binnen lekker warm. Piet van Dijk komt binnen en loopt eerst naar de mooie informatiezuil om te kijken welk nieuws er bij is gekomen op www.biest-houtakker.eu. Toch fijn om het op deze manier bij te houden, want hij heeft thuis geen computer.

Jan stapt na een half uurtje op, het campingseizoen staat voor de deur en rond het huis moet nog veel gebeuren. En de krant? Die ligt nog steeds onaangeroerd op de centrale leestafel, want het belangrijkste nieuws heeft hij al van zijn dorpsgenoten gehoord.

Rina van den Heuvel en Ria van de Wiel komen binnen met zware kratten, Toon Hoogveld staat direct op om mee te sjouwen. O ja, het is vandaag Kookpunt. Maar liefst 60 dorpsgenoten en oud-dorpsgenoten komen genieten van een heerlijke maaltijd, maar vooral: van gezellige buurt. Rina plaatst alles in de ruime koeling en gaat aan de slag; “Wat werkt dit toch fijn zo, een ruime keuken, veel plek in de koeling, en de mensen zitten in een gezellige ruimte”. Toch wel een verschil met hoe we gestart zijn.

De dienst van de vrijwilliger zit erop, maar Rina en Ria zijn blij met de spontane hulp die ze aanbiedt met het netjes neerzetten van de stoelen. Het is toch wel een karwei, en dat zien ook enkele leerlingen uit groep 8 die de gymzaal verlaten na een partijtje voetbal. Ze bieden spontaan hun hulp aan, want tja; hoe langer ze helpen met tafels versjouwen, hoe minder lang ze nog in de klas hoeven te zitten. Maar juf Elise heeft het door en behalve een strenge blik van de juf, krijgen ze een knipoog van Rina voor hun hulp.

Klokslag 11:00 uur moet het klaar zijn, want de gasten van het Kookpunt zijn nog van de generatie van op tijd komen. Er wordt wat afgebuurt, vooral gezellig, maar deze keer ook minder vrolijke berichten; een van de gasten is onverwacht opgenomen in het ziekenhuis, en het ziet er niet best uit. Alle aanwezigen zetten hun naam en een aardig berichtje op een mooie kaart (gelukkig liggen deze altijd achter de bar). De vrijwilliger gaat nu echt naar huis en zal de kaart op de post doen.

Omstreeks 14:00 uur gaan alle gasten naar huis, na een heerlijke maaltijd. Een van de kleuters die net op weg zijn naar de gymzaal roept luid: Hé oma, heb je alles opgegeten?

Het is hard werken om alles netjes achter te laten. Om 14:30 uur moet het op en tot zijn, want Gemeente Hilvarenbeek heeft de huiskamer gereserveerd voor een vergadering met de directie van de basisschool.  Yvonne Mutsaers, de directeur van de school regelt zelf de koffie en sluit na afloop de ontmoetingsruimte af.

Het is 19:30 uur en Bivoc heeft een volleybaltraining met de senioren. Een afmattende partij en ondanks het vriendschappelijke karakter worden hier en daar toch wat overtredingen gemaakt. Die moeten toch nog even goed besproken worden aan de bar, waar een van de vrijwilligers klaar staat om een drankje in te schenken.

Intussen zitten aan een tafel in dezelfde ontmoetingsruimte de werkgroepleden van Wel Gement Facilitair. Zij zijn al druk bezig met de voorbespreking voor het Carnavalsfeest. Handig, om te vergaderen op de plek waar het straks allemaal te doen is. En er komen ook nog een paar biljarters oefenen voor de wedstrijd van volgende week.

De volgende dag is de ontmoetingsruimte na het koffieuurtje gereserveerd voor een koffietafel na een begrafenis. De huiswerkbegeleiding voor de middelbare scholieren vanaf 15:00 uur kan gewoon doorgaan dus van het aanbod van school om deze eenmalig in hun teamkamer plaats te laten vinden hoeft geen gebruik gemaakt te worden.

Later die week begint de Toneelclub met het opbouwen van het decor. Fijn dat ze in de Biest kunnen spelen en dat het decor hier ter plekke ligt opgeslagen. Na afloop wordt de bar bemand door vrijwilligers die de Toneelclub zelf geregeld heeft.

Omdat de Toneelclub dit weekend hun uitvoering had, is het buurtfeest van de Beverakkers verzet naar het volgend weekend. Met de beheerder zijn duidelijke afspraken gemaakt over het gebruik van de bar en het verlaten van het gebouw. De afspraken worden per keer vastgelegd in een contract.

Het is zover, Carnaval staat voor de deur. De leden van Wel Gement Facilitair lopen tijdens het opbouwen te fluiten en te zingen; witte nog, wat een gesjouw vroeger, met die vloer en dat podium? Wat een verschil, zeg!

En wat fijn dat de mensen die niet zo nodig in het volle feestgedruis willen staan, gezellig in de ontmoetingsruimte kunnen zitten voor een goed gesprek.

En die bar, roept Karlijn, wat een genot! We hoeven niets af te breken.

Dinsdagochtend na de Carnavalsweek loopt zij nog even naar de ontmoetingsruimte om een tas met spullen op te halen, ze botst bijna tegen Jan Bolck op, die al zwaaiend naar zijn kleinkinderen richting huiskamer loopt.

“Alleen suiker toch, Jan?” roept de vrijwilliger al….

Deel het bericht:

Meer nieuws

Artikel plaatsen met Biests nieuws?

Help ons mee om de website van Biest-Houtakker actueel te houden.
Heb je Biests nieuws?