Skip to main content
Starters in Biest-Houtakker aan zet…
Geschreven door: Coöperatie Biest-Houtakker

Starters in Biest-Houtakker aan zet…


woonvisie

Op dinsdag 19 maart vond in een volle Gemeynt de jaarvergadering van het BOB plaats. Tijdens het tweede gedeelte werd aandacht besteed aan het thema “wonen”. Wethouder Verkuijlen maakte de aanwezigen vrij snel duidelijk dat de woningvoorraad in Biest-Houtakker tamelijk eenzijdig is. Het dorp heeft vrijwel alleen koopwoningen en onder de aanwezigen was geen enkele met een woning onder 200.000 Euro. Dat moet anders is zijn visie, die het College van B&W binnenkort aan de gemeenteraad voorlegt.

De woningvoorraad in de gemeente Hilvarenbeek zal gevarieerder moeten worden, wil wonen voor alle doelgroepen mogelijk blijven. Daarbij benadrukte hij dat momenteel met name starters de kans moeten krijgen om te bouwen, maar ook dat daar voorwaarden aan verbonden moeten worden. Een starterswoning moet op termijn ook voor nieuwe starters interessant blijven zodat er geschikte woningen voor starters beschikbaar blijven.

beverakkers4starters_1

Een duidelijk betoog waar de ontwikkelaar van Beverakkers 4 op inspeelde. In overleg met het Belangen Orgaan Biest-Houtakker en de gemeente, maar vooral na kritische opmerkingen van geïnteresseerde starters en hun ouders vorig jaar, heeft van der Weegen/ Leystromen dinsdagavond een nieuw aanbod gedaan voor starterswoningen: Woningen die al vanaf 159.500 euro compleet opgeleverd kunnen worden, zonder boeteclausule, waarbij ook nog gebruik gemaakt kan worden van een starterslening (voor de voorwaarden zie de gemeentesite). Daarbij is de toezegging gedaan dat starters uit Biest-Houtakker een voorsprong krijgen op inschrijving voor deze woningen. Zij moeten wel snel zijn, over een maand worden de woningen ook gepromoot buiten Biest-Houtakker. Meer informatie is te verkrijgen bij Milco Haans van  Projectontwikkelaar van der Weegen.

Kortom, goed nieuws voor de leefbaarheid van Biest-Houtakker.

Deel het bericht:

Meer nieuws

Artikel plaatsen met Biests nieuws?

Help ons mee om de website van Biest-Houtakker actueel te houden.
Heb je Biests nieuws?