Skip to main content
Nieuwe straatnamen in Beverakkers
Geschreven door: Ed van Hees

Nieuwe straatnamen in Beverakkers


Aan de Beverakkers wordt de komende twee jaar een stuk aangebouwd, en waarschijnlijk zal dat het laatste stuk zijn. De Gemeente heeft aan het BOB gevraagd om hiervoor nieuwe straatnamen te bedenken. Tegelijkertijd wil de Gemeente een einde maken aan de verwar- rende twee halve Antoniusstraten. Het noordelijke stuk moet een andere naam krijgen. Het BOB heeft zich over deze vraag gebogen en een voorstel gedaan. Vanmorgen berichtte het Brabants Dagblad dat het College van B&W ons voorstel heeft overgenomen.

Wij vinden dat straatnamen in een klein oud dorp als Biest-Houtakker een historische verankering moeten hebben. Daarom hebben we goed gekeken naar de omgeving van deze straten en de geschiedenis van de laatste eeuwen, en daar de ideeën uitgehaald. Op de kaart hieronder zijn de straten waar het om gaat ingekleurd. Bovenaan de kaart is een bocht van de Biestsestraat waar het stuk Antoniusstraat dat een nieuwe naam krijgt begint. Onderaan loopt een stuk van de Beverstraat in een grote boog rond de Beverakkers. De brede lichtgrijze straat in het midden is de Past. Boelaarsstraat.


straatnamenkaart_2011De hoofdstraat van Beverakkers 4

Deze nieuwe straat, op de kaart lichtgroen gekleurd, wordt waarschijnlijk de definitieve westelijke begrenzing van de Beverakkers. De straat met groenstroken over de hele lengte heeft in het midden een groen plein dat uitkijkt op het open gebied dat omsloten wordt door de eeuwenoude Beverstraat. Dit open gebied was vroeger voor een groot deel begroeid met een bosje eikenhakhout dat “de eekhof” werd genoemd. Vanuit historisch oogpunt ligt het dus voor de hand deze straat met de groene hof in het midden “De Eekhof” te noemen.


De noordelijk helft van de Antoniusstraat

Deze bestaande straat, op de kaart lichtblauw gekleurd, loopt achter een historisch bouwwerk door. Vanwege het bezit van de Gemeint hadden de boeren van de Biest veel melkvee en daardoor meer melk dan ze konden afzetten. Daarom was in 1904 de bouw van een eigen boterfabriekje een belangrijke gebeurtenis. De fabriek kreeg de naam “De Boterbloem”. Het pand aan de Biestsestraat waarin het gevestigd was is nog herkenbaar aanwezig. De straat die achter “de Boterbloem” doorloopt hebben we daarom de naam “Achter de Boterbloem” gegeven, naar analogie van “Achter de kerk” en “Achter ‘t raadhuis” in Hilvarenbeek.


Het verbindingsstraatje tussen de Pastoor Boelaarsstraat en het nieuwe plein

Deze korte nieuwe straat is op de kaart donkergroen gekleurd. Twee bestaande straten in de wijk hebben een persoonsnaam, Pastoor Boelaars naar de eerste pastoor van de Biest, en Piet Leermakers naar de verzetsman die in 1944 voor zijn huis aan de Biestsestraat is geëxecuteerd. Daarom is het gepast dit straatje aansluitend op de Boelaarsstraat te vernoemen naar een Biestse familie die plaatselijk en landelijk van betekenis is geweest.

In 1914 werd op de Biest de openbare school opgericht. De eerste schoolmeester was J.A. Brekelmans. Een dochter en een schoonzoon stonden later aan de school en drie zonen die priester werden droegen in de Biest hun eerste mis op. Meester Brekelmans is van grote betekenis geweest voor de ontwikkeling van het dorp. Op zijn initiatief werd in 1916 de Boerenbond Biest-Houtakker opgericht. In 1920 volgde de Leerlingenbond voor de zonen van de Boerenbondleden. Brekelmans begon direct aan het geven van landbouwcursussen aan de jongelingen en is dat tot 1945 blijven doen.

Zoon Ignaas Brekelmans trouwde met Liliane Gronert, geboren op Sumatra. In 1976 maakten zij bij een bezoek aan Sumatra kennis met een kind dat polio had, waarvoor geen hulp beschikbaar was. Daarop besloten zij in Nederland geld te gaan inzamelen om poliokinderen te helpen. In 1980 werd het Liliane Fonds opgericht om de hulp aan gehandicapte kinderen in Indonesië structureel te maken.

Wij hebben deze straat, direct aansluitend aan twee andere straten met gedenkwaardige Biestse persoonsnamen, de “Brekelmansstraat” genoemd naar deze bijzondere familie.

Deel het bericht:

Meer nieuws

Artikel plaatsen met Biests nieuws?

Help ons mee om de website van Biest-Houtakker actueel te houden.
Heb je Biests nieuws?