Skip to main content
Nieuwe hoofdman gilde OLV Broederschap
Geschreven door: Toine van Balkom

Nieuwe hoofdman gilde OLV Broederschap


Op donderdag 2 februari vond de teerdag plaats van het Gilde OLV Broederschap Biest-Houtakker. Om kwart voor tien togen de gildebroeders en aspirant-gildebroeders in optocht naar de kerk voor aanvang van de teerdag met een traditionele Maria lichtmis onder leiding van pastoor Barberien. Daarna werd de teerdag verder voortgezet met de jaarvergadering in de Gemeynt. Tijdens de vergadering werd ondermeer gestemd over de aanname van de aspirant gildebroeders Andre van Reusel en Toine van Balkom. Met meerderheid van stemmen werden zij aangenomen. Koning Ad Timmermans toonde in deze vergadering zijn prachtige nieuwe zilveren koningsschild waarop drie afbeeldingen van gildekoningen uit de familie Timmermans te zien zijn. Op het schild staan afbeeldingen van opa Jan Timmermans (gildekoning van 1940 – 1948), vader Cees Timmermans (gildekoning van 1979 tot 1987) en de huidige koning Ad timmermans (gildekoning vanaf 2011). 

koningsschild_Ad_Timmermans

In de overheid (bestuur) werd Frans van Oort schriftelijk gekozen en benoemd tot de nieuwe deken-schatbewaarder (penningmeester). Tevens werd er gestemd voor een nieuwe hoofdman, omdat Jan van Dijck bij zijn jubileum in 2011 al had aangegeven te willen stopppen in 2012. Met meerderheid van stemmen werd kandidaat Wim van de Biggelaar gekozen als nieuwe hoofdman. Jan van Dijck droeg daarna in de vergadering het hoofdmanschap over aan Wim van de Biggelaar. Jan van Dijck is vijfendertig jaar lid van het gilde en is vijfentwintig jaar actief geweest als hoofdman. Wim nam het hoofdmanschap officieel van Jan over met de overdracht van de voorzittershamer, zoals op de foto te zien is. Toen nieuwe hoofdman Wim het woord overnam van Jan, werd Jan benoemd tot ere-hoofdman en kreeg hij een zilveren erehoofdman schild aangeboden door de nieuwe hoofdman namens alle gildebroeders. Een onderscheiding waar Jan erg blij mee was. Jos van de Pas werd benoemd tot de nieuwe vaandeldrager van het gilde. Dat was Ad Timmemans, maar die kan deze taak niet meer vervullen door zijn koningsschap. Na de lange vergadering werd de teerdag s’avonds voortgezet met een buffet en feestavond bij de Gulle Brabander. Daar werden tevens de aspirant gildebroeders André van Reusel en Toine van Balkom officieel geïnstalleerd als gildebroeder.

erehoofdman_Jan_van_Dijck

 

Deel het bericht:

Meer nieuws

Artikel plaatsen met Biests nieuws?

Help ons mee om de website van Biest-Houtakker actueel te houden.
Heb je Biests nieuws?