Skip to main content
BOB: jaarverslag 2019
Geschreven door: bestuur Belangenorgaan Biest-Houtakker

BOB: jaarverslag 2019


Jaarverslag 2019 gepresenteerd tijdens jaarvergadering coöperatie

  • Realisatie van halfverharding het Besoijenpadje i.s.m. de buurtbewoners, Wel Gement, en gemeente.
  • Beheer nutsvoorzieningen geregeld met de gemeente (evenementenput)
  • Nieuwe statuten voor de stichting

Aanpassing statuten
Het BOB is een stichting. Daarmee hebben de meeste veranderingen te maken:
– een bestuurslid wordt voor een periode van 5 jaar benoemd  door het bestuur. Men kan daarna weer herbenoemd worden.
– er hoeft geen verantwoording te worden afgelegd aan wat eerder werd genoemd de deelnemersraad. Het bestuur bespreekt wel de financiën elk jaar en maakt daar verslag van.
– Evenzo wat betreft de gedane activiteiten. (Deze worden ook op de website geplaatst. Dit ook vanwege de ANBI-status)

 Jaarverslag 2020.  Waar zijn we zoal mee bezig geweest?

Samen met de coöperatie vormen we de commissie Wonen 
– 
initiatieven voor Beverakkers
– nadenken over de toekomst voor wat betreft wonen

  • Beheer nutsvoorzieningen geregeld met de gemeente (evenementenput)
  • Gesprek met ambtenaren gemeente over onderhoud voetpaden (vooral aan de Biestsestraat) ter inventarisatie

Gebruik evenementenput

  • voor buurtactiviteiten (Eekhof)
  • voor dorpsbrede activiteiten georganiseerd door een vereniging, een buurtschap
  • De sleutel is af te halen bij Kees van den Heuvel, Pastoor Boelaarsstraat 20
  • Afspraak om de deur van de kast altijd op slot te doen, ook tijdens gebruik. Dit i.v.m. de veiligheid

Jaarcijfers BOB: de jaarcijfers en balans van het BOB 2019 kunnen opgevraagd worden bij Annie van de Wouw via annievandewouw@outlook.com.

Deel het bericht:

Meer nieuws

Artikel plaatsen met Biests nieuws?

Help ons mee om de website van Biest-Houtakker actueel te houden.
Heb je Biests nieuws?