Skip to main content
Coöperatie Behoud Kerkgebouw Biest-Houtakker
Geschreven door: bestuur coöperatie BKBH

Coöperatie Behoud Kerkgebouw Biest-Houtakker


kerkbiest1Onlangs hebben we, na aankoop van het Biestse kerkgebouw, een open dag gehad die erg druk bezocht werd. We hebben al veel ideeën m.b.t een nieuwe bestemming voor het gebouw ontvangen, maar elk idee is nog welkom. U kunt uw idee doorgeven aan een van de bestuursleden van coöperatie BKBH.
Op woensdag 30 september a.s. houdt de coöperatie BKBH haar eerste openbare vergadering waarin we met onze leden en alle andere belangstellenden willen praten over de herbestemming van het kerkgebouw; alle ideeën die ingebracht zijn zullen aan de orde komen. We organiseren deze avond bij ome Toon en we starten om 20.00 uur.
Noteer dit alvast. Definitieve uitnodiging en agenda volgen na de zomervakantie.

Lid worden van coöperatie BKBH?
We hebben tijdens de open dag al een aantal leden mogen noteren van onze coöperatie. Bent u nog geen lid, maar wilt u lid worden en met uw lidmaatschap het behoud en de instandhouding van ons kerkgebouw steunen, dan kan dat voor 50 euro per jaar. Aanmelden kan door een briefje in de bus te stoppen bij Corné van Aaken (secretaris van coöperatie BKBH), Biestsestraat 6 of een mail te sturen naar: cvaaken@vaa.com
Vermeld uw voor- en achternaam, uw volledige adres (straat, huisnummer, postcode en woonplaats), e.v.t. uw mailadres (zodat we u als lid rechtstreeks kunnen informeren over ontwikkelingen, vergaderingen etc.) en uw bankrekeningnummer.

Het bestuur van coöperatie Behoud Kerkgebouw Biest-Houtakker U.A.
Corné van Aaken, Jo v.d. Pas en Corrie Priems

Deel het bericht:

Meer nieuws

Artikel plaatsen met Biests nieuws?

Help ons mee om de website van Biest-Houtakker actueel te houden.
Heb je Biests nieuws?