Skip to main content
Vervoer in ons dorp voor iedereen? Wat wil jij?
Geschreven door: Coöperatie Biest-Houtakker

Vervoer in ons dorp voor iedereen? Wat wil jij?


Vervoer in ons dorp voor iedereenSinds december 2014 is de dienstregeling van de bussen 142 en 143 veranderd en rijden er buiten de spits minder bussen. Dit leidde in veel kernen tot actie. Met resultaat! De inzet heeft geleid tot een proef met uitbreiding van het aantal ritten voor buslijn 142 en 143. Als er voldoende mensen gebruik van maken, kan de uitbreiding definitief worden.

Nieuwe vragenlijst. Laat horen wat jij wil!
Daarmee is er echter niet voor iedereen een oplossing gekomen. Sommige mensen hebben behoefte aan vervoer op tijden dat er geen bus rijdt. Ook daarvoor zijn we op zoek naar oplossingen. Daarom willen we met een nieuwe vragenlijst met een vijftal vragen meer zicht krijgen op uw behoefte, mogelijke knelpunten en de voorwaarden waaraan een oplossing moet voldoen. Ook als u geen gebruik maakt van de bus zijn we benieuwd naar uw knelpunten en behoeften op het gebied van vervoer. Wij vragen u vriendelijk de vragenlijst in te vullen via www.vervoervooriedereen.nl

Per gemeente is een werkgroep opgericht om de oplossingen vorm te geven. Stichting Zet ondersteunt de werkgroepen en zal de vragenlijst analyseren. Wilt u meedoen in een werkgroep, neem dan contact op met Kamieke van de Riet van Zet, kriet@wijzijnzet.nl, 013-5441440.

Hartelijk dank,
Met vriendelijke groet
Namens de werkgroep Mobiliteit

Deel het bericht:

Meer nieuws

Artikel plaatsen met Biests nieuws?

Help ons mee om de website van Biest-Houtakker actueel te houden.
Heb je Biests nieuws?