• foto head7
  • foto head12
  • foto head 13
  • foto head 15
  • foto head 16

Coöperatie Biest-Houtakker

Geschreven door Arjan Mulders. Gepost in Coöperatie.

Op 26 september 2012 is de Coöperatie Biest-Houtakker opgericht. Dat jaar was door de Verenigde Naties ook uitgeroepen tot het internationaal jaar van de coöperaties. Voor Biest-Houtakker was het vooral het jaar dat de plannen voor een nieuwe accommodatie bij de gymzaal en de verbouwing van de school definitief werden goedgekeurd door de gemeente.

Met de oprichting van de coöperatie willen we ons als inwoners van Biest-Houtakker samen verenigen. We willen zo in de toekomst gezamenlijk zaken voor elkaar krijgen die anders voor individuele inwoners van Biest-Houtakker mogelijk onbereikbaar zijn.

Samen

Op het gebied van samenwerken hebben we in Biest-Houtakker een lange traditie. Al honderden jaren beheert ‘Afdeling Biest’  de gemeenschappelijke grond van de Gemeynt ten bate van alle inwoners van het dorp. In recenter tijden hebben velen belangeloos meegeholpen aan de bouw en uitbreiding van dorpshuis de Gemeynt. Ook de afgelopen jaren hebben we weer nieuwe initiatieven gezien, in de vorm van de inwoners die actief waren bij één van de activiteiten van de stichting Wel Gement. Met z’n allen hebben we er voor gezorgd dat allerlei evenementen toch gewoon door konden gaan.

gebintOp 15 maart was het zover, de opening van dorpsgebouw 't Gebint. Vele vrijwilligers uit Biest-Houtakker, van jong tot oud, hebben hun steentje bijgedragen om de realisatie van deze prachtige nieuwe ontmoetingsplek in Biest-Houtakker mogelijk te maken.

Al vele verenigingen hebben inmiddels in Café 'Ome Toon' hun plekje gevonden en er komen nog dagelijks nieuwe initiatieven bij. Een dorpsgebouw van en voor de inwoners dus! Maar dat kunnen we niet alleen, we kunnen nog steeds vrijwilligers gebruiken. Dus kun je tappen, klussen, schilderen, poetsen of gewoon goed buurten... meld je aan als vrijwilliger bij onze beheerder. Alleen samen staan we sterker in tijden dat we dagelijks te maken hebben met  een terugtrekkende overheid en teruglopende subsidieregelingen. In de toekomst zal de coöperatie daarom met nieuwe initiatieven komen op het gebied van wonen, werken en niet te vergeten het welzijn van o.a. de steeds groter wordende groep ouderen in Biest-Houtakker.

Coöperatie

Met de coöperatie hebben we een transparante en democratische ondernemingsvorm, met inmiddels bijna 350 leden, met een strategie gericht op de lange termijn. De coöperatie is er voor de leden, maar ook voor alle inwoners van Biest-Houtakker. De ambities zullen alleen worden waargemaakt met een professioneel bestuur, kritisch toezicht vanuit het Bob, en natuurlijk met leden die zich inzetten om van 't Gebint een succes te maken, nu en in de toekomst!

Bestuur
Het bestuur van de coöperatie bestaat momenteel uit vijf bestuursleden:

Voorzitter Pierre van Oort
Secretaris Leran Parren
Penningmeester Richard Coppens
Bestuurslid Marjan van Lieshout
Bestuurslid Pim Pijnenburg