• foto head1
  • foto head2
  • foto head3
  • foto head4
  • foto head5
  • foto head6

Biest wint derby tegen Beek

Geschreven door Toine van Balkom.

gilde pijlenDe handboogschutters van gilde OLVr Broederschap Biest-Houtakker hebben gisteren het Raboschild gewonnen in hun jaarlijkse derby tegen de Beekse schutters van gilde Sint-Sebastiaan. Deze competitie bestaat uit twee wedstrijden buiten de reguliere wintercompetitie. De wedstrijden vonden eind 2014 in de Biest en op 25 maart j.l. in Beek plaats, waar met twee teams tegen elkaar geschoten werd. De 11 Biestse schutters hadden in de twee wedstrijden de meeste punten en wisten net als vorig jaar de derby te winnen en het zilveren Raboschild op Biestse bodem te houden.  

Zondagavond bij Café Ome Toon

Geschreven door Bestuur Coöperatie Biest-Houtakker.

Met trots vierden we onlangs de eerste verjaardag van ons dorpsgebouw. Café Ome Toon is al niet meer weg te denken in het dorp. Dankzij een grote groep vrijwilligers is het mogelijk om vrijwel alle dagdelen open te zijn, zodat vele inwoners er terecht kunnen. 

Waar we de meeste dagdelen vaste vrijwilligers hebben, die ook bewust voor deze dagdelen en soort werkzaamheden kiezen, lukt dat voor de zondagavond nog niet altijd. Om die reden kunnen we het café aanstaande zondagavond (29 maart) niet openstellen. Het coöperatiebestuur denkt samen met de beheerder na over een structurele oplossing voor deze avond. Coöperatief als we zijn zullen we dat uiteraard ook voorleggen aan onze leden op de eerstvolgende ledenvergadering.

Veiligheidsavond op Beek TV

Geschreven door Dorpsondersteuner Ria van de Wiel.

De goed bezochte avond over 'Veiligheid in Biest-Houtakker' heeft veel mensen nieuwsgierig gemaakt. Bekijken hoe brandweer, politie en ambulancedienst een calamiteit in Dorpsgebouw 't Gebint onder controle krijgen? Het is terug te zien via televisie (Caiway-aansluitingen) of internet Beek TV.

Expositie Ome Toon

Geschreven door Piet Kuijpers.

Een stukje verder op deze site leest u over de start van de expositie van werken van Linda Gerritsen die momenteel te bewonderen zijn bij Ome Toon. De Commissie die zich bezighoudt met de inrichting van deze exposities, en dan met name wat betreft de voortgang, wil graag in contact komen met kunstenaars van Biestse bodem om ook in de toekomst de wanden van ons dorpshuis van mooie kunstwerken te kunnen voorzien. Het gaat dan met name om schilderijen (olieverf, acryl, aquarel, litho's  en tekeningen b.v.) , maar ook foto's passen uitstekend in dit kader. Als het maar aan de wand kan hangen.... Dus, als u al eens van plan was om met uw artistieke vaardigheid naar buiten te treden, dan is er nu de kans. Meld u dan aan bij Rina vd Heuvel, tel.  013 5051575 / 06 23156924 en maak een afspraak om een van de volgende exposanten te kunnen zijn in ons mooie dorpshuis en café Ome Toon. 

sportief bewegen 60+

Geschreven door Piet Kuijpers.

Met de nieuwe wet op Maatschappelijke Ondersteuning is een nieuw tijdperk in onze "zorgzame samenleving" aangebroken. Het vanzelfsprekende "recht" op alle mogelijke vormen van zorg wordt in de toekomst toegespitst op meer zelfredzaamheid. De zorg van de "wieg tot het graf" wordt behoorlijk teruggedraaid. We zullen langer thuis moeten blijven wonen, omdat de beschikbaarheid van rust- en verpleeghuizen ook sterk vermindert, d.w.z. we kunnen niet zomaar meteen naar de "Clossenborch", als we dat zouden willen. Maar langer thuis blijven wonen houdt ook in dat we dan zo lang mogelijk gezond van lijf en leden moeten blijven. Hierbij speelt bewegen een belangrijke rol. Zo lang mogelijk fit blijven is het parool. En daar kunnen we wat aan doen. Op donderdagmorgen van 9.00 - 10.00 uur is bij Ome Toon een gymclub van z.g. 60-plussers actief. Die club kan wel versterking gebruiken, temeer omdat gemeentelijke subsidie in gevaar komt bij een te gering aantal deelnemers. Als u vindt dat ook voor u (50 à 60-plussers), bewegen een goede zaak is, hebt u nu de kans. Loop eens binnen bij Ome Toon op donderdagmorgen en ervaar hoe goed, leuk en gezellig het is om samen bewegend wat aan je eigen gezondheid te doen. De kosten bedragen  € 10,00 per maand.

Bellen om informatie en aanmelden kan ook natuurlijk. Bel naar Rina v.d. Heuvel, tel. 013 5051575 / 06 23156924 of naar Piet Kuijpers, tel. 013 5052127 / 06 53617981.
Onze Dorpsondersteuner, Ria v.d. Wiel, is natuurlijk ook altijd bereid om de nodige informatie te verschaffen en ondersteuning te verlenen daar waar nodig is, tel.  013 5053632 / 06 26128195

We hebben 44 gasten en geen leden online