Skip to main content
D’Ouw Blauw redt mensen van ‘het zwarte gat’

D’Ouw Blauw redt mensen van ‘het zwarte gat’


Sinds 2002 is binnen het Biestse carnavalsleven een groep akctief met de naam D’Ouw Blauw. Het gaat daarbij om ex-leden van C.V. de Pinnekleuvers, die in het verleden op carnavalsgebied hun sporen hebben verdiend en dit dikwijls nog steeds doen.

Jaarlijks viert deze club haar ‘diës natalis’ of om het op zijn simpel Biests te zeggen, haar verjaardag op een zaterdag die dicht bij de oprichtingsdatum ligt. In 2012 is deze gepland op zaterdag 14 april Nieuwe ex-leden van C.V. de Pinnekleuvers die bang zijn om na hun aftreden in een zwart gat te vallen, kunnen schriftelijk een sollicitatie doen en deze uiterlijk 5 april 2012 indienen bij de sik van de club Peter van de Sande. Om lid te kunnen worden moet je natuurlijk wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Als je gesolliciteerd hebt, houd dan zaterdag 14 april a.s. na de middag en/of in de avond vrij. Van de ballutaosiekummissie krijg je een opdracht. De uitvoering daarvan op de in de opdracht aangegeven plaats is bepalend voor je toelating. Over die toelating wordt gestemd door de huidige leden, die dat doen door het droppen van unne mini-kaai in een gele of blauwe klomp. Belanden de meeste kaaien in geel, dan ben je toegelaten. Zitten de meeste in de blauwe klomp, dan heb je helaas een blauwtje gelopen !

Deel het bericht:

Meer nieuws

Artikel plaatsen met Biests nieuws?

Help ons mee om de website van Biest-Houtakker actueel te houden.
Heb je Biests nieuws?