Skip to main content
sportief bewegen 60+
Geschreven door: Piet Kuijpers

sportief bewegen 60+


Met de nieuwe wet op Maatschappelijke Ondersteuning is een nieuw tijdperk in onze “zorgzame samenleving” aangebroken. Het vanzelfsprekende “recht” op alle mogelijke vormen van zorg wordt in de toekomst toegespitst op meer zelfredzaamheid. De zorg van de “wieg tot het graf” wordt behoorlijk teruggedraaid. We zullen langer thuis moeten blijven wonen, omdat de beschikbaarheid van rust- en verpleeghuizen ook sterk vermindert, d.w.z. we kunnen niet zomaar meteen naar de “Clossenborch”, als we dat zouden willen. Maar langer thuis blijven wonen houdt ook in dat we dan zo lang mogelijk gezond van lijf en leden moeten blijven. Hierbij speelt bewegen een belangrijke rol. Zo lang mogelijk fit blijven is het parool. En daar kunnen we wat aan doen. Op donderdagmorgen van 9.00 – 10.00 uur is bij Ome Toon een gymclub van z.g. 60-plussers actief. Die club kan wel versterking gebruiken, temeer omdat gemeentelijke subsidie in gevaar komt bij een te gering aantal deelnemers. Als u vindt dat ook voor u (50 à 60-plussers), bewegen een goede zaak is, hebt u nu de kans. Loop eens binnen bij Ome Toon op donderdagmorgen en ervaar hoe goed, leuk en gezellig het is om samen bewegend wat aan je eigen gezondheid te doen. De kosten bedragen  € 10,00 per maand.

Bellen om informatie en aanmelden kan ook natuurlijk. Bel naar Rina v.d. Heuvel, tel. 013 5051575 / 06 23156924 of naar Piet Kuijpers, tel. 013 5052127 / 06 53617981.
Onze Dorpsondersteuner, Ria v.d. Wiel, is natuurlijk ook altijd bereid om de nodige informatie te verschaffen en ondersteuning te verlenen daar waar nodig is, tel.  013 5053632 / 06 26128195

Deel het bericht:

Meer nieuws

Artikel plaatsen met Biests nieuws?

Help ons mee om de website van Biest-Houtakker actueel te houden.
Heb je Biests nieuws?