Skip to main content
Meer mogelijkheden voor starters
Geschreven door: Belangen Orgaan Biest-Houtakker

Meer mogelijkheden voor starters


20121106beverakkers4

De inwoners van Biest-Houtakker namen al eerder de regie in eigen hand, met succes. Zoals u weet worden momenteel de voorbereidingen getroffen voor de nieuwbouw van de basisschool met daaraan gekoppeld een ontmoetings-ruimte voor jong en oud.

Het Belangen Orgaan Biest-Houtakker is  zich  er terdege van bewust  dat het toekomstige bestaansrecht  van de school mede afhankelijk is van de mogelijkheid voor jonge starters om zich te kunnen vestigen in Biest- Houtakker. De kavels en nieuwbouwplannen in het bestemmingsplan  “Beverakkers IV” ( een ontwikkeling van  de samenwerking  Woonstichting Leystromen  en projectontwikkelaar Van der Weegen) bieden voor de jonge starter echter weinig of geen perspectief.

Het Belangen Orgaan Biest-Houtakker is mee gaan sturen en samen met de ontwikkelaar van het plan gaan onderzoeken wat de mogelijkheden zijn op het gebied van betaalbare starterswoningen. Er waren twee inwonersbijeenkomsten en de nodige kritische opmerkingen vanuit het publiek nodig, maar het resultaat mag er zijn. Zoveel mogelijk  rekening houdend met  de wensen en mogelijkheden van de jonge starter, biedt de ontwikkelaar een woning aan voor  € 175.000  VON  inclusief keuken en badkamer. Met de toezegging van de gemeente om mee te werken aan de aanpassing van bestemmingsplan “Beverakkers IV”, staat Biest-Houtakker niets in de weg om de mix van leeftijden te behouden. En dat sluit weer prima aan bij de ambitie om jong en oud met elkaar te verbinden.

Binnenkort organiseert het B.O.B. samen met de ontwikkelaar een bezoek aan vergelijkbare projecten/woningen in de omgeving. Informatie en aanmelden kan via:

belangenorgaanbiesthoutakker@hotmail.nl

In het Brabants Dagblad van woensdag 7 november staat een artikel over deze ontwikkeling. Een korte inleiding vindt u op hun website.

Deel het bericht:

Meer nieuws

Artikel plaatsen met Biests nieuws?

Help ons mee om de website van Biest-Houtakker actueel te houden.
Heb je Biests nieuws?