• foto head7
 • foto head12
 • foto head 13
 • foto head 15
 • foto head 16

Dorpsondersteuner

Dorpsondersteuner

Geschreven door Leran Parren. Gepost in dorpsondersteuner.

Foto_JdW.jpg

 Jacqueline de Wit vervult sinds januari 2023 de functie van dorpsondersteuner voor Biest-Houtakker. Ze heeft veel ervaring in de zorg en heeft zich al jaren op vele gebieden ingezet als dorpsondersteuner van Diessen, maar nu dus voor de inwoners van Biest-Houtakker

Wat doet de dorpsondersteuner?

De dorpsondersteuner verbindt vraag met aanbod op het gebied van welzijn, zorg en wonen. Dat zal vaak gaan om hele concrete dingen, maar het kan ook gaan om minder uitgesproken zaken. Denk dus niet alleen aan hulp in huis of tuin en concrete zorg, maar ook aan hulp bij eenzaamheid of andere misschien moeilijk bespreekbare problemen. Met de dorpsondersteuner willen we er met elkaar voor kunnen zorgen dat mensen zo lang als ze willen zelfstandig in Biest-Houtakker kunnen blijven wonen. Dat mensen blijven meedoen. Dat we elkaar helpen, steunen en in gesprek blijven. Daarin wil de dorpsondersteuner een belangrijke schakel zijn. 

Een aanspreekpunt, Iemand op wie je altijd kan vertrouwen. Daarnaast kan de dorpsondersteuner advies geven over wanneer de inzet van professionele zorg of hulp beter is. De dorpsondersteuner werkt zelfstandig en vertrouwelijk, in opdracht van de coöperatie Biest-Houtakker, dankzij de financiele steun van de gemeente Hilvarenbeek.

De dorpsondersteuner doet meer
Sommige activiteiten van de dorpsondersteuner zullen in Dorpsgebouw 't Gebint worden gehouden. Denk aan informatieavonden over onderwerpen die spelen in het dorp. Daarnaast is er een 'Biestse huiskamer'. Dat is een gelegenheid voor mensen om zonder hun mantelzorger een gezellige dagbesteding te kunnen hebben in een huiselijke kring.
De dorpsondersteuner zal voortduren op zoek gaan naar mogelijkheden voor informele hulp en evenementen die de inwoners van Biest-Houtakker kunnen helpen actief te zijn en te blijven. 

Hulpvragen
Laten we vooropstellen dat u met al uw vragen op het gebied van zorg, wonen en welzijn bij Ria terecht kunt. We geven een paar voorbeelden:

 • U heeft bepaalde zorgvoorzieningen nodig, maar u weet niet hoe u die kunt krijgen
 • U voelt zich eenzaam maar weet niet goed hoe aansluiting in het dorp te vinden
 • U zoekt iemand om zo nu en dan eens iets in huis of in de tuin te doen, eventueel voor een kleine vergoeding
 • U ervaart moeilijkheden met de opvoeding van uw kind(eren) en zou daar graag eens met andere ouders over praten
 • U zoek mogelijkheden om meer te sporten of te bewegen

Aanbod

 • U wilt graag 'iets' voor een ander doen
 • U wilt graag met andere mensen uit Biest-Houtakker in contact komen
 • U kunt goed klussen of tuinieren
 • U kunt bepaalde goederen ter beschikking stellen
 • U heeft een achtergrond in de zorg en wilt graag uw kennis en ervaring delen

Neem contact op met onze dorpsondersteuner

Pasfoto_JdW.PNG

Jacqueline de Wit
E-mail