• foto head7
 • foto head12
 • foto head 13
 • foto head 15
 • foto head 16

Sport

Geschreven door Arjan Mulders. Gepost in Sport.

Hieronder de sportverenigingen van Biest-Houtakker

Biljartvereniging De Heuveltjes

Geschreven door Marjan van den Heuvel. Gepost in Sport.

Stukje historiebiljart

BV de Heuveltjes werd in juni 1958 door de uitbater van Café Kerkzicht, Grard van den Heuvel, in Biest-Houtakker opgericht. Grard en zijn vrouw Miet verhuisden in dat jaar vanuit Hoogeloon naar Biest-Houtakker om café/feestzaal Kerkzicht en de lokale kruidenierswinkel te gaan uitbaten.Naast kroegbaas was Grard ook nog eens aannemer. Een vakman op het gebied van hout, waar je ook terecht kon met een beschadigde keu. Miet zorgde ervoor dat mensen in de Biest hun dagelijkse boodschappen konden doen in eigen dorp. Iets wat in die tijd nog heel normaal was. Grard was een biljarter in hart en nieren. Iedereen kon bij hem terecht voor biljart advies. Maar het was niet zo dat iedereen zomaar lid kon worden van BV de Heuveltjes. Voordat iemand lid werd, moest Grard wel weten wat voor vlees hij in de kuip had. Zeker geïnteresseerden van buiten de Biest moesten toch even bij Grard door de “ballotage”. Grard is in 2003 overleden en wordt nog steeds gemist door de leden. In de begintijd bestonden er in Biest-Houtakker twee biljartverenigingen. Voormalig café 'de zeven Lindekes' had al eerder een biljartvereniging opgericht en er werd in de jaren 50, begin jaren 60 van de vorige eeuw menig wedstrijd tegen elkaar gespeeld. En dat BV de Heuveltjes toen al over goede biljarters beschikte, dat werd al snel duidelijk. In het begin was er 1 team, dat toen nog bestond uit 5 personen . In de hoogtijdagen van 1978 telde BV de Heuveltjes 5 teams die meespeelden in de competitie.


Café en thuisbasis

In 1980 werd het huurcontract opgezegd. Verderop in de Biestsestraat bij de kruising met de Akkerstraat werd een nieuw café gestart. De gemeente was het hier niet mee eens en dus begon een periode van een jaar waarin de biljarters daar met kunst en vliegwerk konden biljarten. Er werd om de beurt een biertje gedronken in de keuken en het café was van buiten zodanig ingericht dat het een garage leek. Maar het biljarten ging gewoon door. Na een jaar van soebatten met de gemeente Hilvarenbeek kon het café echt van start gaan. Met 2 biljarts was er voor iedereen ruimte om te biljarten, ook als er wedstijden gespeeld moesten worden. Menig Biestenaar kijkt nog met weemoed terug naar die tijd. Toen in 1997 het café overgenomen werd en de naam veranderde in Café Nevermind, werd er nog steeds gebiljart. Toen Nevermind de deuren sloot verhuisden de biljarters van BV de Heuveltjes naar café 'Den Bolck' dat inmiddels door de familie Van de Poel was overgenomen. Na enkele jaren (eind 2003) kwam plotseling het besluit om dit café te verhuren aan een Chinese uitbater. Het voormalig Café Kerkzicht dat inmiddels Poely’s eetcafé heette werd in korte tijd omgebouwd naar een Chinees/Japans showcooking restaurant. Dit was een moeilijke periode voor de Heuveltjes, want Biest-Houtakker beschikte niet meer over een geschikt horecapand waarin de biljartsport beoefend kon worden. Toen kwam men op het idee om de kroegbaas van Gasterij de Posthoorn te benaderen. Ondanks het feit dat dit al de thuisbasis was van 2 andere biljartverenigingen waren de uitbaters meteen enthousiast. En zo verhuisde de van oorsprong Biestse Biljartvereniging naar de Diessenseweg in Hilvarenbeek om daar haar teamsport verder te beoefenen.

Teamsport

Het carambolebiljarten zoals dat door de Heuveltjes beoefend wordt bestaat uit drie soorten. Allereerst is er het libre otewel vrij spel. Dat wordt in de Beekse Bond het meest beoefend. Naast libre is er het bandstoten en het driebanden. Biljarten is een teamsport. Een team bestaat uit vier leden, waarvan telkens twee vaste leden op de wedsrijden moeten verschijnen ( het liefst alle vier). Er wordt gespeeld op do-vrij en zaterdagavond. De competitie duurt van september tot en met maart. De Heuveltjes hebben daarnast in de zomermaanden ook de eigen clubkampioenschappen. Tijdens de jaarlijkse feestavond is de finale van dit persoonlijk kampioenschap. De biljartsport wordt als een echte kroegsport gezien. Maar er moet niet vergeten worden dat elk team vier partijen moet spelen op een avond en dat men met het gehele team de gehele avond bezig is met het spel.
Quote: Maar als wij een kroegsport bedrijven, dan kan dit wel op elke vereniging met een kantine van toepassing zijn.
BV de Heuveltjes telt momenteel 20 leden en deze spelen in 1e en 2e klasse Libre en in de 1e klasse van het driebanden bij de BBHO. De contributie van de vereniging is laag en men kent geen gesponsorde tenues, zoals je ziet bij sommige andere teams.

Prijzenkast

Biljartvereniging de Heuveltjes beschikt over een goed gevulde prijzenkast. In de loop der jaren heeft men menig kampioenschap behaald. En dat niet alleen met mannelijke biljarters. De Heuveltjes heeft jarenlang als een van de weinige verenigingen damesteams gehad. Deze damesteams zijn zo’n negen jaren actief geweest. In 1997 werden  drie teams tegelijkertijd kampioen in de diverse klassen. Ook heeft BV de Heuveltjes een Nederlands Kampioen bandstoten (1999) in hun midden. In 2008 werd er een kampioenschap behaald in de 3e klasse en in 2012 en 2013 in de 1e klasse.

biljartenIn 2008 heeft BV de Heuveltjes het 50 jarig jubileum gevierd, onder grote belangstelling en met medewerking van biljartlegende Raymond Ceulemans.

Standenlijst

Als men benieuwd is hoe “goed”de club mee draait in de competitie, dan is dat te zien op:

www.bijartpoint.nl
Competities KNBB en Collegabonden
Biljartbond Hilvarenbeek en omstreken


Daar kan men kijken hoe het met het driebanden gaat en het libre. BV de Heuveltjes heeft één drieband-team, maar er spelen wel leden van ons bij een andere club.

Sinds juni 2014 zijn we weer “thuis” op de Biest, bij café 'Ome Toon' in ’t Gebint.

Heb je interesse in biljarten en wil je meer weten? Neem dan contact op met Marjan van den Heuvel.

Jeugdtrainingen

Geschreven door Bivoc. Gepost in Sport.

DE TRAININGEN

 • De BIVOC-jeugd traint op maandag. Dat kan zijn meteen na school of na het avondeten. De trainers stellen de tijden en groepsindelingen vast……….waar mogelijk in overleg met ouders.
 • Er zijn alleen trainingen in de schoolweken. Tijdens schoolvakanties zijn er geen trainingen. Als er tussentijds nog een training uitvalt, maken we dat via de e-mail kenbaar.
 • Tijdens de trainingen gaan de sierraden en horloges UIT. Liever zien we nog, dat ze gewoon thuis blijven! Ook liever geen kauwgom in de mond. Kids met lange haren maken een staart of doen een haarband in! Laat ook oorbellen thuis. Menig kind heeft al aan het net gehangen met zowel hangertjes als knopjes!
 • De kinderen zijn hooguit 5 minuten voor aanvang van de training in de zaal. Laat de kids dan ook niet te vroeg van huis vertrekken a.u.b. Als ze vroeger in de zaal zijn, verstoren ze de voorgaande training. De volleyballen blijven in de zaal en gaan niet mee naar het kleedhok.
 • In principe vinden we, dat de kids na het sporten horen te douchen. Door omstandigheden is het NIET altijd mogelijk om te douchen in de gymzaal. Kids zijn het ook niet verplicht, maar we vinden dat het er wel een beetje bij hoort. Kijk maar wat je afspreekt met je kind.
 • We gaan ervan uit, dat ouders zelf toezicht houden bij het douchen. Zorg dus, dat een aantal ouders op tijd aanwezig is.
 • Elk kind mag vrijblijvend 3 trainingen mee komen doen. Daarna besluit je pas of je voor een seizoen lid wilt worden. Je krijgt na de proeftrainingen een inschrijfformuliertje mee.
 • Kids kunnen zich op het formulier aanmelden om “alleen te komen trainen“ of om “te komen trainen en competitiespelen“. De contributie is in beide gevallen hetzelfde.
 • In eerste instantie kom je trainen en als dat goed gaat kun je ook mee competitie gaan spelen. De trainers geven dat aan.

Biestse Boulers

Geschreven door Toine van Balkom. Gepost in Sport.

Logo Biestse boulers

Algemeen

Jeu de Boules vereniging de Biestse Boulers bestaat sinds 1997. De vereniging is opgericht door Ans van de Wouw en Sjef van Oort. Sinds een aantal jaren heeft de vereniging haar thuisbasis op sportpark de Stevort. Hier zijn een aantal jeu de boules banen aangelegd tussen de sportkantine van svSOS en gemeenschapshuis de Gemeynt.

 

Informatie Jeu de Boules seizoen

In de loop van het jaar worden er nog een aantal toernooien georganiseerd tegen bv. Hilvarenbeek, Diessen, Moergestel/Helvoirt. Dit wordt steeds tijdig bekend gemaakt.

De vereniging bestaat in mei 2022 25 jaar!

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter: Marianne van der Aa
Secretariaat: Cees de Kok
Penningmeester: Corrie van de Wouw

Lid worden

Om lid te worden kunt u contact opnemen met de voorzitter of secretaris van de vereniging. Voor leden bedraagt de contributie € 7,50 per persoon voor het hele jaar.

s.v. S.O.S.

Geschreven door Antoon van de Sande. Gepost in Sport.

logo_svsosschaduw_rechtsklHoe begon het?

School en kerk speelden bij de oprichting van de Biestse voetbalvereniging vlak na de oorlog een belangrijke rol. Dat wil zeggen, dat de oprichtingsbijeenkomst van de club plaatsvond in het Biestse schoolgebouw en dat de leiding daarbij in handen was van het hoofd der school, de heer Piet de Graaf; 25 jonge mannen  namen op 30 juli 1945 een besluit dat de basis vormt  voor het huidige voetbalgebeuren in Biest-Houtakker. Wat betreft de rol van de kerk, die was tweeërlei: de voetbalvereniging werd aanvankelijk genoemd naar de patroonheilige van de Biestse  kerk, St. Antonius. Om naamsverwarring met andere clubs te voorkomen werd echter al snel een andere naam gekozen t.w. R.K. Voetbalvereniging “Samenspel Overwint Steeds” (afgekort in R.K.V.V. S.O.S. en nadien ingekort tot R.K.S.O.S.). Bij de statutenwijziging in 1978 werd “R.K.” vervangen door “S.V.” en werd het dus S.V.S.O.S. Doelstelling  van SV SOS is het doen beoefenen en het bevorderen van de voetbalsport in al zijn verschijningsvormen.

Accommodatie

Wie weet nog, dat SVSOS slechts de beschikking had over één speelveld omzoomd door  grote sloten? Inderdaad het gaat over  het veld wat direct aan het Vossenhol grenst. Een veld dat niet voldeed aan de officiële eisen en wat er vaak niet al te best bij lag. De kleedaccommodatie die in 1968 samen met de kantine in gebruik werd genomen betekende voor die tijd een grote stap voorwaarts. Alleen al het idee, dat er toen geen douches waren maar spelers zich uitsluitend onder de koude kraan dienden te wassen, zal veel jongens die pas na 1982 lid zijn geworden als onwaarschijnlijk in de oren klinken.

1982 is een belangrijk jaar in de clubgeschiedenis  omdat in dat jaar sportpark De Stevort een grote gedaanteverandering onderging: er kwam - na een jarenlange strijd - een prachtig nieuw veld bij het huidige hoofdveld – er werden nieuwe kleedlokalen in gebruik genomen en kantine en bestuurskamer werden uitgebreid. Met name bij de realisatie van de nieuwe kleedlokalen en de uitbreiding van kantine en bestuurskamer was zelfwerkzaamheid troef. Foto’s uit die tijd laten zien dat mannen als Tinus Priems, Ad Sebregts en Antoon van de Wouw daarbij – bijgestaan door tal van anderen - in ieder geval de handen flink uit de mouwen hebben gestoken. Genoemd trio was ook in 2004 weer van de partij toen de kantine werd gerenoveerd en opgeknapt.svsos1

In de loop der jaren is er in de directe nabijheid van de voetbalvelden heel wat gebeurd: De Gemeynt werd gebouwd en enkele jaren geleden flink uitgebreid en fungeert nu als thuishaven voor het Gilde, Jong Nederland, de Wellfare, de Peuterspeelzaal, de Biestse Boulers en tal van eenmalige activiteiten van (buurt)verenigingen. Voorts kwam achter het oudste SOS-veld een nieuwe sportmogelijkheid: er kwamen nl. twee tennisbanen en die liggen daar al weer zo’n 10 jaar. Al met al werd De Stevort het kloppend hart van Biest-Houtakker, een plaats waar op veel momenten volop activiteiten - en dan met name met een sportieve inslag - plaatsvinden.

Ledental

Momenteel heeft SVSOS ca. 230 leden uitkomend in 4 seniorenelftallen bij de heren en 1 dameselftal en  verder een B-juniorenelftal, een C-juniorenelftal, een D-pupillenelftal en een E- en  twee F-teams. Nieuwe leden zijn van harte welkom.

Nadere informatie:

Wim van den Biggelaar(secretaris)

Vossenhol 25A

Biest-Houtakker

tel. 013 – 505 2331

email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

websitewww.svsos.nl

Bijzondere leden

SVSOS heeft tot nu  toe aan de heren Piet de Graaf, Piet van Puijenbroek , Jos Wijten en Tinus Priems een erelidmaatschap toegekend. Tot Lid van Verdiensten zijn benoemd de heren Tinie Vriens, Jos Wilborts en Ad Sebregts.