• foto head7
  • foto head8
  • foto head12
  • foto head 13
  • foto head4

BenW bezoeken Biest-Houtakker

Geschreven door Ed van Hees.

Afgelopen dinsdag (30 juni) kwamen B&W op de fiets naar Biest-Houtakker voor het tweejaarlijkse bezoek. Deze keer met de waarnemend burgemeester, en ook de nieuwe gemeentesecretaris was van de partij voor een eerste kennismaking met ons dorp.

 

BOB_foto_1

Samen met het bestuur van het BOB maakte B&W een rondrit door het dorp, waarbij het BOB een aantal actuele zaken aan de orde stelde en de situatie ter plaatse liet zien.

Tijdens de rondrit werd veel aandacht besteed aan de Bosscheweg en in het bijzonder aan de locatie tussen de Biestsestraat en het kanaal, waar binnenkort door Woonstichting Stromenland en Van der Weegen begonnen wordt met de bouw van elf woningen, acht projectmatige en drie "vrije".

 

Na de rondrit werden de actuele kwesties verder besproken in de Gemeynt. De belangrijkste onderwerpen daarbij waren de ontwikkeling van de nieuwbouwwijk Beverakkers 4 die nu aan de gang is en het toekomstige "centrumplan" waar de Werkgroep Leefbaarheid Biest-Houtakker 2025 momenteel over discussieert.

Vanwege het stralende weer bleef de deur van de Gemeynt open staan.

Links op de achtergrond is de zojuist gereedgekomen nieuwe open keuken te zien, die gerealiseerd is met een subsidie uit het Leefbaarheidsfonds. Hier hopen we in september a.s. onder begeleiding van het Rode Kruis afdeling Hilvarenbeek te starten met het kookproject voor oudere inwoners van de Biest, die hier dan gezamenlijk kunnen komen eten.
BOB_foto_2

 


Biestse kinderen goed vertegenwoordigd in wandelvierdaagse

Geschreven door Anne-Marie Holthausen.

Ook dit jaar zijn de kinderen uit Biest-Houtakker de uitdaging met de kilometers aangegaan. Een mooie 49e editie, met prachtig weer, mooie routes (ook door de Biest!) en vele vrijwilligers die voor veilige oversteekplekken, Eerste Hulp waar nodig en een lekkere versnapering zorgden.

 

wandelvierdaagse_website

 

Café de Liefde (VPRO) spreekt prof. dr. Ad Vingerhoets in Biest-Houtakker

Geschreven door Lennart de Graaf.

 cafedeliefde

 

Het programma Café de Liefde van de VPRO onderzoekt hoe het anno 2009 met de liefde is gesteld. In een reeks van 8 afleveringen gaat een team reporters op zoek naar het liefdesleven in Nederland. Dit seizoen richt het tv programma zich met name op taboes en de verschillende opvattingen en gebruiken op liefdesgebied in de multiculturele samenleving.

  

Voor de uitzendingen van Juli zijn opnamens gemaakt nabij de Jachthaven van Biest-Houtakker. Het thema van deze uitzending 'Singles' geeft op het eerste oog niet direct aanleiding voor een bezoekje aan het dorp. Toch hebben de programmamakers het oog op Biest-Houtakker laten vallen voor een deel van de uitzending omdat prof. dr. Ad Vingerhoets uitvoerig aan het woord komt. Het onderwerp zal met name een wetenschappelijke studie zijn naar het liefdesleven van 'de jeugd van tegenwoordig'. Daarbij staat de vraag centraal wat 'verliefd worden' nu precies inhoud. Tevens zoomt men in op liefde op het vroegere plattenland in de boerengezinnen en in het bijzonder de 'afspraken' die daar soms tussen twee gezinnen werden gemaakt over het trouwen van een zoon uit het ene gezin met een dochter uit het andere gezin. advingerhoets

 

De aflevering met de Biestse fragmenten zal worden uitgezonden op 13 juli aanstaande op nederland 3 om 23.50 uur.

Biest Zonder Grenzen en Sterkste Team Biest-Houtakker een groot succes

Geschreven door Toine van Balkom.

Biest Zonder Grenzen 2009

Zondag 21 juni vond de zeskamp Biest Zonder Grenzen plaats. Het werd een mooie, gezellige, sportieve dag, waarin ook de weergoden de Biest goed gezind waren. Ook de wedstrijden Sterkste Team van Biest-Houtakker waren een groot succes. De organisatoren kunnen terugzien op een geslaagde dag met veel deelnemers. Ook het publiek wist de Veldbraken in de Biest massaal te vinden.

In bovenstaande foto een mooie collage van Annemarie Holthausen, met daarin een overzicht van de zeskamp.

Meer nieuws over BZG en Sterkste team volgen nog deze week.

 

Senioren vergaderen over toekomst.

Geschreven door Theo de Graag.

senior

 

Op vrijdagavond, 19 juni jl vond om 19.30 uur in verenigingsgebouw De Gemeijnte een bijeenkomst plaats voor alle inwoners van Biest-Houtakker van 55 jaar en ouder. De opkomst voor deze bijeenkomst was zeer goed, want er moesten uiteindeelijk nog stoelen wordeen bijgehaald om iedeereen te kunnen laten zitten.

 

Als opening werd de fotocollage van de Biest op muziek van Gerard van Maaskkkers (Hier heur ik thuis) gedraaid. Deze collage vormde ook de opening van de zêveraovonden 2008.


Na de officiële opening door de voorzitter van het B.O.B., Annie van Dijck, was het woord aan de goedleidende dagvoorzitter, AnneMarie Holthausen, die met name de vaart in het programma hield. Alvorens aan mogelijkheden in de regio te beginnen, gaf zij het woord aan Wethouder Kees van Mol. Behalve hij was ook Wethouder Wim Lemmens en de adviseur van de gemeente Dick Loeff van het S.R.E. aanwezig.

 

Wethouder van Mol meldde in zijn inleiding dat de gemeente best aandacht heeft voor de leefbaarheid in de kleine kernen, maar dat ook die kleine kernen daar wat voor moeten doen. M.a.w. zeker niet achterover leunen.

 

Daarna werd het promotiefilmpje van Elsendorp gedraaid, waar diverse mogelijkheden voor ouderen werden gecreërd in de nieuwbouw van de brede school. Vervolgens gaven Chris Way, ondersteund door Lambert Verhoeven, een toelichting op het Esbeekse Huiskamerproject. Beide projecten bieden mogelijkheden, die aan kunnen sluiten op ontwikkelingen in Biest-Houtakker.

 

Na de pauze werd het aanwezige publiek in 6 groepen verdeeeld om te discussiëren over een vijftal stellingen.

1. Aanleunwoningen in centrum Biest-Houtakker: waar is dat centrum dan?

De meerderheid van de aanwezigen vonden inderdaad dat die woningen in het centrum thuishoren. Als centrum wordt aangeduid het gebied tussen kerk en school.

2. Seniorenwoningen in een nieuw plan Beverakkers 4 of juist in een drukkere omgeving waar wat meer zicht is?

De aanwezigen vonden bijna unaniem dat Beverakkers 4 geen omgeving is voor seniorenwoningen.

3. Wonen in het buitengebied. Tot welke fysieke geschiktheid is dit mogelijk?

Men vindt dat in sommeige gevallen wonen van ouderen in het buitengebied mogelijk moet zijn. Woonruimten, die ontstaan moeten na beëindiging worden opgeheven. Ook tast deze mogelijkheid het bouwen van b.v. een hofje in het centrum aan.

4. Andere kleine kernen van de gemeente. Toch al eerder dan noodzakelijk is een koop- of huurwoning in b.v. Diessen of Hilvarenbeek?

Nee, de algemene mening was "Hier heur ik thuis"!

5. Wat gebeurt er met de kerk?

Opgemerkt wordt dat dit gebouw als zodanig nooit verloren zal gaan. Er is immers prake van een Rijksmonument. Over dit onderwerp zal het parochiebestuur op redelijk korte termijn een bijeenkomst voor parochianen houden.

 

Aan het einde van de bijeenkomst werden de aanwezigen verrast met een glas Biest Regentje. Tevens werd men uitgenodigd een evaluatieformulier in te dienen. Mogelijk leidt deze evaluatie tot een enquête onder alle inwoners van Biest-Houtakker van 55 jaar en ouder.

 

Een geslaagde avond die de start kan gaan vormen tot een ontwikkeling van de leefbaarheid voor senioten in Biest-Houtakker.

 

Wilt u daaraan een bijdrage leveren, geef u dan sals vrijwilliger op bij Jo van de Pas van het B.O.B. (013-5056260)

 

 

 

We hebben 53 gasten en geen leden online