• foto head7
  • foto head8
  • foto head12
  • foto head 13
  • foto head4

Biestenaar in Amerika

Geschreven door Rian van den Biggelaar.

Op donderdag 11 maart heeft Hans van den Biggelaar Biest-Houtakker (daor heur ik thuis) verlaten om een half jaar te gaan studeren  aan het Kearney Agricultural Center UC Davis in Fresno (Californië). Hij gaat daar onderzoek doen.

Als u graag wilt weten wat hij onderzoekt en hoe zijn leven verder verloopt in de United States of America, het land van de onbegrensde mogelijkheden, kijk dan op zijn site. U kunt daar ook berichtjes voor hem achterlaten.

Het adres van de site is: hansincalifornia.waarbenjij.nu

Woningbehoefte in Beverakkers IV

Geschreven door Ed van Hees.

Gisterenavond is in de Hercules het bestemmingsplan Beverakkers IV gepresenteerd aan de belangstellenden uit de Biest. Op deze website is de plankaart te downloaden, en ook een tweede kaart waarop is aangegeven welke typen woningen, goothoogte e.d. per blok gepland zijn. (Kies B.O.B. | Gedeelde documenten | Beverakkers IV)

De indeling in woningtypes ligt echter nog helemaal niet vast. Woonstichting Stromenland houdt een marktonderzoek in Biest-Houtakker om na te gaan aan wat voor typen woningen en bouwkavels er precies behoefte is. De vragenlijst wordt deze week huis aan huis bezorgd. Het is van groot belang dat iedereen die in de komende jaren in deze fraai opgezette wijk met veel groen zou willen komen wonen de vragenlijst invult. Het verplicht tot niets. U wordt wel verder op de hoogte gehouden.

De vragenlijst is alleen bestemd voor mensen die nu in Biest-Houtakker wonen of werken, of er gewoond hebben. Geïnteresseerden die momenteel buiten Biest-Houtakker wonen en hier wel zouden willen terugkeren kunnen de vragenlijst downloaden van deze website. Ga naar B.O.B. in het hoofdmenu, gevolgd door de keuze Gedeelde documenten.

Bestemmingsplan Beverakkers IV ligt ter inzage

Geschreven door B.O.B..

Met ingang van vrijdag 5 maart ligt het bestemmingsplan voor de nieuwbouwwijk Beverakkers IV vier weken ter inzage in het gemeentehuis. Het plan kan ook ingezien worden op de website van de gemeente.

Zoals bekend mag zijn, is het plan zoals hieronder is afgebeeld opgesteld door het door de bevolking van Biest-Houtakker gekozen bureau Compositie 5, in overleg met het B.O.B. en de planontwikkelaars Woonstichting Stromenland en Van der Weegen.

Beverakkers_4_plankaart_klein     

Als u het plan rustig thuis op uw eigen computer wilt bekijken en eventueel delen afdrukken, dan kunt u de bestanden downloaden van onze website: kies daarvoor in het hoofdmenu hiernaast B.O.B., daarna "Gedeelde documenten" en vervolgens "B.O.B. Openbaar". U vindt dan drie documenten (in pdf formaat): de plankaart waarop de straten en de woningen ingetekend zijn zoals hiernaast klein afgebeeld, de hele tekst van het bestemmingsplan van 88 pagina's en het zogenaamde beeldkwaliteitsplan van 20 pagina's. In het beeldkwaliteitsplan is beschreven hoe er gebouwd mag worden zodat de wijk er komt uit te zien zoals gewenst wordt.

 

Tijdens de vier weken dat het plan ter inzage ligt kan iedereen daarop inspraakreacties geven. Dat kan schriftelijk, te richten aan het College van B&W van Hilvarenbeek, Postbus 3, 5080 AA  Hilvarenbeek, of mondeling waarvoor telefonisch een afspraak gemaakt moet worden (tel. 013 - 505 83 00).

 

Voor de inwoners van Biest-Houtakker organiseren de gemeente, Woonstichting Stromenland en ontwikkelaar Van der Weegen gezamenlijk een informatieavond waarop het plan gepresenteerd wordt, vragen gesteld kunnen worden en opmerkingen kunnen worden gemaakt. U bent van harte welkom op

woensdag 17 maart a.s. vanaf 20.00 uur in de Hercules in Diessen.

Wij verwachten weer een grote opkomst en een geanimeerde discussie.

 

Namens het B.O.B., Stromenland en Van der Weegen,

Ed van Hees

Noteert u alvast? 10 en 11 september 2010: Weekend Sentiment

Geschreven door Bart van Kollenburg.

steppenwolf2
In deze tijden worden er voor de zomer en het najaar weer veel activiteiten gepland. Of het nu om het jaarlijkse buurtfeest gaat, een fietstocht met de vrienden of om een gezellig sportweekend, vorig jaar bleek al dat de maand september hiervoor bij velen in trek is.

Graag wil de werkgroep Welgement Sentiment u bij deze alvast attenderen op de tweede editie van het Weekend Sentiment. Op vrijdag en zaterdag, 10 & 11 september 2010, zal het weer feest zijn rond het Biestse kerkplein. Achter de schermen wordt er alweer druk vergaderd om dit evenement in te vullen. Ook dit jaar weer vol activiteiten voor jong en oud. Gaan we weer strijden voor de wisselbeker van het tafelvoetbaltoernooi? Kunnen de LP's weer van de zolder? Wie zal het zeggen...

Noteert u en blokkeert u deze data dus in uw eigen agenda, dat van uw buurtvereniging en/of de agenda van de (sport)clubs. U mag dit gewoon niet missen!

Informatie over de invulling van het weekend volgt!

Slipjacht in Biest-Houtakker

Geschreven door Theo de Graaf.

Op zondagmiddag kreeg Biest-Houtakker bezoek van een aantal ruiters vergezeld door een meute. Bij café/uitspanning De Gulle Brabander verzamelde zich een aantal ruiters in sjieke jachtkleding. Op het parkeerterreintje stond een grote vrachtwagen opgesteld met daarin de Mac Brew Hunt. Nadat alle paarden en ruiters klaar stonden voor de start, mochten de honden van de meute (bassets) uit de vrachtwagen. Het was een prachtig gezicht om te zien, hoe de leider van de jacht zich te midden van zijn honden bevond en deze keurig onder controle had. Rond 13.00 uur vertrok het gezelschap langs het kanaal richting Tilburg. Vooraf kregen de ruiters te horen dat zij vooral de regels in acht moesten nemen. Van de kant van de boeren werd gevraagd om niet over ingezaaid land te lopen. Onderweg was er ook sprake van de traditionele sherry-stop. Rond vijf uur was het gezelschap weer terug bij De Gulle Brabander.

Voorzover u tegen het jagen op dieren bent, kan worden opgemerkt, dat 'slipjacht' een verbastering van het woord 'sleepjacht' is. D.w.z. dat er geen sprake is van het jagen op dieren, maar dat er met een dierenhuid een spoor getrokken wordt waar de honden (en de ruiters) achteraan gaan. Een spel dus dat de moeite waard is om gezien te worden.

We hebben 116 gasten en geen leden online