• foto head7
  • foto head12
  • foto head 13

De Driehuizenroute (4,5 kilometer)

Geschreven door Ed van Hees. Gepost in Toerisme.

Dit is geen themaroute, dus ze is niet opgenomen in het themagidsje.
Beginnend bij het infopaneel op de parkeerplaats bij 't Gebint of voor 't Gebint op de Biestsestraat bij knooppunt 23 volgt deze route de knooppunten:

Driehuizenroute knooppunten laag

Het aantrekkelijke van deze route van circa een uur is, dat ze voor een groot deel door landelijk gebied gaat. Passende kleding en schoeisel zijn aan te bevelen. Vooral 's-ochtends kan het lange gras erg nat zijn en in de bermen staan distels en brandnetels.
Een bijzonderheid is dat deze route een groot deel van de eeuwenoude bedevaartweg van de Bevertbrug naar "Onze Lieve Vrouwe van de Voort" volgt. De naam "Bever(t)straat" is een verbastering van "Bedevaartstraat". 

   

Wandelen naar Hilvarenbeek vanaf 't Gebint of vanaf de camping

Wandelaars die vanaf de Biestsestraat naar Hilvarenbeek willen lopen, kunnen in plaats van over het fietspad langs de drukke Hakvoortseweg te lopen, veel aangenamer het eerste stuk van de Driehuizenroute over een zandweg volgen. Dit is ongeveer even lang. Volg de routebeschrijving hieronder tot voorbij de kruising Biestsedijk en volg de aangegeven zandweg. Sla echter niet af bij het eerstvolgende knooppunt 66, maar blijf rechtdoor lopen over deze zandweg. Na circa 300 meter neemt u de brede zandweg linksaf. Die komt weer uit op de Hakvoortseweg, bij de wegversmalling nabij het viaduct over de autoweg N269. Of u blijft rechtdoor lopen tot de autoweg, dan tweemaal linksaf en het viaduct op.

 

Oversteken naar de Regentenroute

Halverwege deze route, na het mooie stuk achter en door Driehuizen, kunt u doorsteken naar de Regentenroute en de Bosscheweg (zandweg) terug nemen of een groter stuk van de Regentenroute gaan lopen. Deze doorsteek wordt in de routebeschrijving hierna aangegeven bij knooppunt 64.

 

Routebeschrijving

Op de kaart zijn de zandwegen groen aangegeven en de verharde wegen rood. Buiten het eerste en het laatste stuk op de Biestsestraat bestaat deze landelijke route uit drie delen die voor het grootste deel over zandwegen en door weilanden gaan:

• de weg langs de weilanden vanaf de Beverstraat en aansluitend de zandweg richting Hilvarenbeek (67 - 66)

• de tocht door de weilanden naar Driehuizen en de weg door Driehuizen (66 - 64)

• de terugtocht naar de Biest over de oude bedevaartweg (64 - 23).

 

Driehuizenroute_kaart

 

Startpunt

Als startpunt kunt u de kerk van Biest-Houtakker nemen (Biestsestraat 26, 5084 HE), Cultuurhistorische bezienswaardigheid monument 26 op de kaart en in het themagidsje, met een groot parkeerterrein en aan de overkant restaurant de Wokgarden. U kunt ook starten bij knooppunt 23 100 meter van de kerk voor het nieuwe dorpscentrum 't Gebint (Biestsestraat 38, 5084 HE), met parkeerterrein, waar u in café Ome Toon ook een hapje en een drankje kunt krijgen. 

 

Ga vanaf de kerk of 't Gebint in zuidelijke richting (richting Hilvarenbeek) langs de Biestsestraat naar knooppunt 67 bij de Beverstraat. Vanaf de camping loopt u omgekeerd richting kerk tot knooppunt 67. 

knooppunt_67Ga rechtsaf de Beverstraat in.
Aan het einde van de verharde weg blijft u rechtdoor lopen tot u na het speelterreintje een hoekpaal linksaf ziet. 
Hier begint een pad langs de beemden dat is aangelegd door Brabants Landschap.

Eerste deel van de landelijke route, richting Hilvarenbeek

Vanaf dit pad ziet u rechts het weidse coulissenlandschap waar de route verderop doorheen gaat, met op de achtergrond de monumentale toren van Hilvarenbeek. Halverwege dit pad gaat u door een tourniquet en vervolgens steekt u over een voetbrug die speciaal voor de wandelaars gelegd is  Het Spruitenstroompje over, het beekje waarlangs alle grasbeemden liggen dwars door heel Biest-Houtakker heen. 

Aan het einde van dit pad gaat u om een droge sloot heen rechtsaf de brede zandweg op. Na 25 meter al geeft een pijlpaaltje aan dat we op de goede weg zitten.

 

Kort daarna komt recht vooruit de toren van Hilvarenbeek in zicht. De brede zandweg blijft nog ruim een halve kilometer deze richting volgen, achter de rijstallen van Van Hoof en het tuiniersbedrijf Abrahams aan de Hakvoortseweg door.

 

knooppunt_66  Aan het einde van het tuiniersbedrijf passeert u knooppunt 66.

  Als u dit stuk van de route loopt als wandelweg naar Hilvarenbeek, dan loopt u hier rechtdoor tot de volgende brede zandweg linksaf die terugvoert naar de Hakvoortseweg of tot aan de autoweg en dan naar het viaduct.

Onze wandelroute gaat hier verder rechtsaf naar het nieuw tussengevoegde knooppunt 61 en door naar knooppunt 64.

 

Tweede deel, naar en door  Driehuizen

Nu volgt het mooiste landelijke deel van de wandeling. De route gaat nu eerst 300 meter rechtdoor door de weilanden, maar sinds kort gaat die niet meer tussen de koeien door omdat bij de recente "landinrichting" de koeien zijn uitgebannen uit dit gebied.

Na 80 meter staat u voor een rechthoekige weide. Hier hebben vrijwilligers enkele jaren geleden bloemen gezaaid, waardoor de wei het hele voorjaar en zomer bedekt was met een zee van wilde bloemen. Maar het gras en andere wilde planten nemen allengs weer de overhand.
Aan het einde daarvan steekt u weer het Spruitenstroompje over, via een smalle voetbrug met een hoge opstap. Ga aan de overkant recht door een tourniquet het volgende weiland in en weer verder in dezelfde richting langs de linkerkant van het weiland.

Hierna vervolgt de route haaks naar links en gaat na nog een kort stukje weiland over in een 700 meter lange brede zandweg naar Driehuizen. Recht voor u ligt de autoweg N269, wat meestal goed te horen is.

 Driehuizenroute_grote_boom_kleinNa 300 meter op dit pad, na enkele oude bomen, komt de autoweg vol in zicht. Aan de overkant van de autoweg ligt Hilvaren-beek. De toren is duidelijk in beeld op half tien. Bij helder weer is boven de boomtoppen op tien uur een wiek van de molen De Doornboom te zien.

Een klein stukje verder passeert u knooppunt 61.


knooppunt 61Bij dit knooppunt is een informatiebord geplaatst waarin uitleg wordt gegeven over de "beemden", de in de middeleeuwen dwars op de beek aangelegde velden. Op de oude kaart die op deze website is afgebeeld bij de historie van de Biest zijn deze goed te herkennen langs de hele lengte van het Spruitenstroompje. Hierna passeert u het nieuwe knooppunt 61 met de nieuwe afslagmogelijkheid naar knooppunt 65. Deze laat u links liggen en u vervolgt uw weg rechtdoor naar knooppunt 65.

 Driehuizen klein 

Na nog eens 100 meter bij een oude wilg draait de weg naar rechts en komt Driehuizen in zicht. Aan de rechterkant passeert u een wel van de Roodloop, een klein beekje dat een kilometer verder naar het oosten in het Spruitenstroompje uitmondt. Aan het einde van de zandweg wijst een pijlpaaltje rechtsaf de asfaltweg op.

 

U bent nu in de mooi gelegen buurtschap Driehuizen, die inmiddels uit vijf huizen bestaat. De route gaat vanaf hier een halve kilometer langs asfaltweg.

  

knooppunt_64Aan het einde komt de weg bij knooppunt 64 uit op de Akkerstraat, die terugvoert naar het centrum van Biest-Houtakker. De route gaat hier rechtsaf (naar knooppunt 23).

 

Hier kunt u doorsteken naar de Regentenroute. Ga dan niet rechtsaf maar steek de Akkerstraat over en ga rechtdoor naar de Bosscheweg bij knooppunt 63 en daarna rechtsaf naar het oude Schoolhuis van 1844 bij knooppunt 26.

(Dit voor Biest-Houtakker belangrijke cultuurhistorische monument is niet opgenomen in het themagidsje, maar is uiteraard wel te vinden onder "Historie" op deze website.)

 

Derde deel, over de oude bedevaartweg terug naar de Biest

Zodra u de hoek om bent op de Akkerstraat krijgt u links uitzicht op het oude Schoolhuis, dat recentelijk is omgebouwd tot een buitenhuis.

 

vieille_FranceNa 120 meter ligt links van de weg La vieille France. Deze grote brocantewinkel is een populair uitstapje. Hier kan binnen op een 'Frans dorpspleintje' uitgerust en wat gedronken worden. Open op vrijdag en zaterdag van 10 tot 5 en op koopzondagen van 11 tot 5.

 

Vanaf hier loopt de asfaltweg een stuk langs de oude bedevaartweg, die hier helaas afgesloten is.

Na nog eens 120 meter begint links van de weg de plantenkwekerij Vromans. Over de velden is er aan de einder uitzicht op Westerwijk.

Na enkele tientallen meters gaat de route rechtsaf, aangegeven door een pijlpaaltje, de Bevertweg, een zandweg op. Deze laat-middeleeuwse bedevaartweg, loopt van het bedevaartkapelletje met het wonderbeeldje bij de Bevertbrug, achter langs de Oude Biest naar de bedevaartkapel op de Voort in Hilvarenbeek.

Naar rechts ziet u het uitgestrekte landschap waar u zojuist doorheen gelopen bent op weg naar Driehuizen, met de toren van Hilvarenbeek.

 

Na circa 100 meter loopt het pad achterlangs de plantenkwekerij en de kassen die hier de oude weg verstoren.

Na nog eens 150 meter, bij een grote oude eik, is de rechtdoorgaande weg naar de oude Biest geblokkeerd. De Bevertweg draait hier naar rechts (aangegeven met een pijlpaaltje) en daarna met een grote boog weer naar links, weer in de richting van de Biest.

 

Na 300 meter gaat op de viersprong onze route rechtdoor naar de Biestsestraat. Rechts zien we in de verte weer de rijstallen van Van Hoof.

 

Alternatieve route naar de camping

Op de driesprong gaat de Bevertweg rechtsaf. Als u terug wilt lopen naar de camping is dat de kortste en prettigste wandelweg. Deze zandweg loopt met een grote boog langs de nieuwbouwwijk en komt uit in de Beverstraat. Aan het einde van de korte Beverstraat gaat u rechtsaf de Biestsestraat op naar de Bevertbrug en de camping.

 

De rechtdoorgaande route terug naar 't Gebint en de kerk komt na 350 meter uit op de Biestsestraat. Langs een gedeelte dat nu verhard is, wordt momenteel een nieuwe uitbreiding van de wijk Beverakkers gebouwd.

Ga aan het einde rechtsaf de Biestsestraat op.

 

knooppunt_23Na circa 300 meter bent u terug bij knooppunt 23 voor 't Gebint en café Ome Toon.
Einde van deze route.