• foto head7
  • foto head8
  • foto head12
  • foto head 13
  • foto head4

Verenigingengebouw De Gemeynte

Geschreven door B.O.B.. Gepost in Voorzieningen.

Het verenigingengebouw De Gemeynte in Biest-Houtakker bevindt zich op het sportpark De Stevort. In dit gebouw hebben enkele verenigingen een vast onderkomen: de KPJ, de Gilde Onze Lieve Vrouwe Broederschap en de Jeu de Boulesvereniging de Biestse Boulers. Voor de jongere jeugd worden er activiteiten georganiseerd door 'de jeugd van tegenwoordig'. Andere verenigingen en personen kunnen met ingang van 1 februari 2014 voor vergaderingen, kaartwedstrijden, evenementen en bijzondere feesten zoals buurtfeesten terecht in het dorpsgebouw 't Gebint.

Gemeynt_kleinDe Biestse Jeugd heeft een eigen ruimte in De Gemeynte. De Gilde heeft er zijn schietbaan en voor de ingang van het gebouw liggen de banen van de Jeu de boulesclub. Deze verenigingen gebruiken de Gemeynte op vaste dagen en tijden.

 

Bezetting

De tijden waarop de Gemeynte gebruikt wordt door de vaste gebruikers zijn als volgt.

Maandag Jeu de boules van eind maart tot eind oktober van 19.00 tot 22.00 uur
Dinsdag geen
Woensdag Jeu de boules van eind maart tot eind oktober van 19.00 tot 22.00 uur
Donderdag De Gilde vanaf 10.30 uur
Vrijdag geen
Zaterdag geen

  

Daarnaast wordt de Gemeynte gehuurd door de Coöperatie Biest-Houtakker t.b.v. 'de jeugd van tegenwoordig', Jeugdvakantieweek en KPJ.

Protocol gebruik van de Gemeynte

De Gemeynte is een verenigingengebouw in Biest-Houtakker, dat vanaf 1 januari 2014 gebruikt wordt door de verenigingen De Jeugd, Gilde o.l.v. Broederschap en Jeu de boules vereniging De Biestse Boulers.
De Jeugd gebruikt het linker gedeelte en onderhoudt dit. De gilde en de Biestse Boulers gebruiken het rechter gedeelte en onderhouden dit.
De verenigingen betalen naar evenredigheid de huur voor het gebouw. Uit de opbrengsten hiervan worden de vaste lasten betaald.
Elk jaar wordt er een vergadering gehouden met de 3 verenigingen gezamenlijk voor de rekening en verantwoording.

Het gebouw of een gedeelte ervan kan niet meer gehuurd worden door andere verenigingen of buurtschappen voor het houden van feestjes enz. Ook particulieren kunnen in principe geen gebruik maken van het gebouw. Hierop zijn enkele uitzonderingen van toepassing.
1.  Wanneer een vereniging, buurtschap of familie als activiteit wil jeu de boulen of handboogschieten, dan kunnen zij De Gemeynte huren.
2.  Zij kunnen de huur bespreken per dagdeel, een ochtend of een middag. De ochtend van 9.00 uur tot 13.00 uur, de middag van 13.30 uur tot 17.30 uur.
3.  De huurprijs bedraagt € 40,- per dagdeel. Ook kan het gebouw per avonddeel gehuurd worden, bv. van 20.00 uur tot 24.00 uur.
4.  Tijdens de activiteit kan de vereniging gebruik maken van het toilet, verwarming/licht, koffie-apparaten en water. Alle overige spullen brengen zij zelf mee en ruimen die ook weer op.
5.  Tijdens de activiteit mag er door de huurders zelf koffie/thee en andere drank geschonken worden.
6.  Er mogen geen maaltijden gebruikt worden. Voor de gezelligheid kan men ook rondgaan met een stukje kaas/worst.
7.  De gebruikers zorgen dat het gebouw na afloop van de activiteit weer schoon wordt achtergelaten. Hierbij hoort ook het afval opruimen.
8. Het is ook mogelijk om het gedeelte van het gebouw, waarin De Jeugd van Tegenwoordig haar activiteiten houdt, te huren. Per dagdeel is de huurprijs € 20,-.

Voor afspraken hiervoor kun je contact opnemen met het bestuur van “De Biestse Boulers” (Corrie van de Wouw) of “Gilde Onze Lieve Vrouwe Broederschap” (Wim van den Biggelaar).

Verenigingengebouw De Gemeynte, Gemeintesdijk 3, 5084 HK  Biest-Houtakker