• foto head7
  • foto head8
  • foto head12
  • foto head 13
  • foto head4

Nieuwsberichten

Biestenaar Sammy Peter promoveert

Geschreven door Sammy Peter. Gepost in Nieuwsberichten.

Biestenaar Sammy Peter promoveertOp 14 juni om 10.00 zal ik mijn proefschrift “Emotions and Borderline Personality Disorder” aan Tilburg University verdedigen. Mijn promotor is prof. dr. Ad Vingerhoets, een oud inwoner van Biest-Houtakker.

Mijn proefschrift bevat vier wetenschappelijke publicaties over emoties bij cliënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis (bps). Doel van mijn proefschrift is om het emotioneel leven van deze cliënten nog beter in kaart te brengen en meer aangrijpingspunten te bieden voor hulpverleners. Vanuit de literatuur wordt verondersteld dat deze groep cliënten een verhoogd basisspanningsniveau hebben, dat ze sterker reageren op emotionele prikkels en dat hun spanningsniveau minder snel daalt.


In mijn proefschrift hebben we gebruik gemaakt van verschillende vormen van testen. We hebben twee verschillende tests gebruikt om Emotionele Intelligentie (EI) in kaart te brengen. Daarnaast hebben we gebruik gemaakt van (heftige) plaatjes en tenslotte hebben we voor het eerst het huilgedrag bij deze cliënten onderzocht. We vergeleken de resultaten van cliënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis met de resultaten van cliënten met andere persoonlijkheidsstoornissen en niet-cliënten.
We vonden weinig bewijs voor de veronderstelde hyperreactieve emotionele responsen bij deze doelgroep. We vonden wel dat ze moeite hebben met het begrijpen van emoties.

Cliënten bps beschikken over het vermogen om emoties adequaat waar te nemen, te gebruiken en deze te reguleren. Ze kunnen dus veel meer op het gebied van verwerken van emoties dan dat zij en hun omgeving en dat wij soms denken.
Een andere belangrijke bevinding is dat cliënten bps niet altijd in contact staan met hun emoties. Onze verklaring is dat ze zichzelf beschermen voor pijnlijke emoties. Dit beschermingsmechanisme kan er ook voor zorgen dat het behandelproces stagneert. Het is daarom van belang om na te gaan of cliënten bps voldoende contact maken met hun gevoelswereld.
Het betekent ook dat we deze cliënten meer het vertrouwen terug moeten geven in het verwerken van emoties. Het is zeker van belang om oog te hebben voor hun krachten en welke emotionele vaardigheden wel goed ontwikkeld zijn. Wanneer we dit doen, zetten we deze cliënten meer in hun kracht en doorbreken we het stigma rondom deze cliënten.