• foto head7
  • foto head8
  • foto head12
  • foto head 13
  • foto head4

Zelfs het Kindje Jezus wordt bestolen!

offerblokWat in al die jaren nog nooit gebeurd is, is de Werkgroep Kerststal dit jaar overkomen. De Werkgroep riep een paar dagen geleden op deze site op om eens extra aan de offerblok in de stal te denken. Daarmee bedoelde men natuurlijk om eens een extra gift voor het normale onderhoud van stal en dieren te doen.

Criminelen, of wat daarmee te vergelijken is, brachten vandaag een bezoek aan de kerststal en vonden het nodig om het offerblok te forceren en de inhoud mee te nemen. Dit betekent dat we de opbrengst van het offerblok sinds het laatste leegmaken gaan missen voor het onderhoud. Daarnaast betekent het forceren van het offerblok ook een schade en dus extra kosten voor de Werkgroep.

De Werkgroep Kerststal zal bij de politie aangifte doen van diefstal uit en vernieling van het offerblok. Aan inwoners van Biest-Houtakker wordt gevraagd attent te zijn op verdachte situaties in de directe omgeving van de kerststal. De Biestse buitenkerststal staat er immers ter bevordering van de leefbaarheid van het dorp. Mocht u iets verdachts hebben gezien, meld dit dan bij een van de leden van de Werkgroep.

We hebben 128 gasten en geen leden online