• foto head7
  • foto head8
  • foto head12
  • foto head 13
  • foto head4

Bedriegers actief!

Afgelopen weekend ontving de Stichting Wel Gement van het "Centrale bedrijven register" volgens de nota gevestigd te Arnhem een rekening tot een bedrag van € 291,55 (inculsief 19% BTW). Een tegenprestatie voor deze rekening is niet aantoonbaar ergens op gebaseerd. Zou deze nota onverhoeds worden betaald, dan zal het moeilijk zijn om deze later als onverschuldigde betaling terug te vorderen.

Mochten er andere bedrijven of stichtingen zijn, die een dergelijke nota ontvangen, wees dus op uw hoede en betaal een dergelijke nota niet!

We hebben 293 gasten en geen leden online