• foto head7
  • foto head8
  • foto head12
  • foto head 13
  • foto head4

Werkzaamheden aan het sportpark uitgevoerd

Geschreven door Ed van Hees.

De gemeente en de uitvoerder hebben woord gehouden: Nog net voor de bouwvakvakantie zijn de toegezegde verbeteringen aan het sportpark uitgevoerd.

parkeerplaatsen     

De weg is vanaf het dorpshuis De Gemeynt tot 30 meter voor de brug verhard en langs dit weg-gedeelte zijn 23 verharde parkeerplaatsen aangelegd. Daarbij zijn twee straatlantaarns aangesloten op het openbare verlichtingsnet geplaatst. Verder is voor De Gemeynt een snelheidsremmend verkeersplateau gelegd.

In het najaar worden nog enkele bomen bijgeplant en wordt de rommelige strook langs het begin van de weg beplant met struiken.

 

De aanleg van de nieuwe verharde parkeerstrook biedt de mogelijkheid om het terras voor de sportkantine uit te breiden. En in de toekomst kan ook het aantal jeu de boules banen uitgebreid worden als het aantal leden toeneemt.

 

De weg door het sportpark heeft ook een nieuwe naam gekregen, namelijk Gemeintsedijk. Het gebouw van SV SOS is nu Gemeintsedijk nummer 1 geworden, het tennisveld nummer 2 en het dorpshuis De Gemeynt nummer 3.

We hebben 57 gasten en geen leden online