• foto head7
  • foto head8
  • foto head12
  • foto head 13
  • foto head4

Uitvoeringsplan iDOP Biest-Houtakker feestelijk gestart

Geschreven door Ed van Hees.

Donderdag 10 september is in het gemeentehuis van Hilvarenbeek het project voor het maken van het uitvoeringsplan bij de iDOP van de Biest officieel gestart. Reden voor het BOB om voor de tweede keer dit jaar op een taart te tracteren.

oplegger_start

     

In deze zogenaamde "oplegger" wordt beschreven welke projec-ten uit het dorpsontwikkelings-plan de gemeente en het BOB de komende jaren willen uitvoeren en hoe die gefinanceerd moeten worden.

Het maken van de oplegger is opgedragen aan het advies-bureau van het samenwerkings-verband regio Eindhoven (SRE). Dit bureau heeft al opleg-gers gemaakt voor een groot aantal dorpen in de regio, en heeft hier dus veel ervaring mee.

Een stuurgroep bestaande uit leden van het BOB/iDOP-werkgroep, de gemeente en het SRE begeleidt de plannen-makerij.

Wethouder van Mol snijdt de taart aan.

Een grote nadruk zal liggen op het vormen van een "brede school", op de bouw van een multifunctioneel centrum bij de school en op speciale voorzieningen voor ouderen in het centrum. De iDOP-werkgroep is vorige week op studiereis geweest om te bekijken hoe dat in andere dorpen gerealiseerd is, zoals op de website is gemeld.

We hebben 271 gasten en geen leden online