• foto head7
  • foto head8
  • foto head12
  • foto head 13
  • foto head4

Avond over leefbaarheid Biest-Houtakker goed bezocht

Geschreven door Toine van Balkom.

iDOP centrumplan

 

Afgelopen woensdagavond 21 oktober zat cultureel centrum Hercules in Diessen goed vol. Er waren namelijk veel inwoners van Biest-Houtakker afgekomen op de informatieavond over Biest-Houtakker. Deze avond was georganiseerd door het Belangen Orgaan Biest-Houtakker en de werkgroep iDOP. iDop werkgroeplid Anne-Marie Holthausen mocht de avond presenteren voor de vele aanwezigen. Annemarie, “Het is jammer dat we moeten uitwijken naar Diessen om onze plannen aan deze grote groep Biestenaren te presenteren. We hebben namelijk in Biest-Houtakker nergens een accommodatie waar we dit kunnen doen.”

Die massale opkomst van enthousiaste Biestenaren in Diessen was niet verwonderlijk. Allereerst stond het ontvouwen van de bouwplannen Beverakkers IV op het programma. Dat plan behelst de uitbreiding van de nieuwbouwwijk met in totaal zesenveertig woningen. Daarnaast stond het Integrale Dorps Ontwikkelings Plan (iDOP) van Biest-Houtakker op de agenda. Twee belangrijke onderwerpen voor toekomstig Biest-Houtakker waar al veel over te doen is geweest.

 

Uitbreidingen

Woonstichting Stromenland en projectontwikkelaar Van der Weegen presenteerden in samenwerking met hun stedenbouwkundige plan ‘Compositie 5’. Dat plan werd eerder dit jaar door de Biestse bevolking unaniem verkozen uit een selectie van twee verschillende plannen. De nieuwe bouwkundige plannen werden uitgebreid gepresenteerd en besproken. Woonstichting Stromenland en de gemeente Hilvarenbeek mochten vele vragen beantwoorden. Dit tot tevredenheid van de vele nieuwsgierige aanwezigen. Dit plan behelst veel groen, mooie brede straten met een groen hart. Daar omheen komen zesenveertig dorpse en tijdloze huizen. Daarbij wordt ook rekening gehouden met parkeergelegenheid met afwisselend veel groen, wat passend is binnen het dorpse karakter van Biest-Houtakker. Het plan is om in het najaar van 2010 te beginnen met het bouwen van de eerste woningen.

Daarnaast werd ook nog het nieuwbouwproject “het Biestse buiten” gepresenteerd. Dit project van Woonstichting Stromenland en bouwbedrijf Van der Weegen begon enkele jaren geleden met de koop van percelen van twee agrarische bedrijven. Dit in het kader van de ‘pilot Biest-Houtakker’. In dat gebied aan de Bosscheweg en Biestsestraat komen nu elf nieuwe woningen en twee herbouwwoningen. De mooie bouwplaatsen variëren van tweehonderdvijftig vierkante meter tot een gigantische bouwkavel van maar liefst drieduizend vierkante meter. Deze percelen sluiten aan op de prachtige open natuur richting het Wilhelminakanaal. Op zaterdag 14 november zal de verkoop van die woningen eindelijk van start gaan.

 

Dorps Ontwikkelings Plannen

Meer dan 10 % van de Biestse bevolking heeft daarna voor de volle 100% genoten van de geweldige dvd-presentatie over de leefbaarheid in Biest-Houtakker. Daarin kwamen zowel jong als oud volop in beeld en aan het woord. “De hele zaal werd stil van de mooie film met vele eerlijke en leuke reacties van dorpsgenoten”, volgens de Biestse Rina van de Heuvel. Zij is één van de leden van de iDOP werkgroep 55+. Rina vervolgt: “Er werd een sfeervolle, zeer interessante en realistische impressie gegeven over hoe het nu gaat in een dorp. Hoe zien de inwoners, van jong tot oud, de toekomst in ons dorp. Het gaat dan in het bijzonder over de leefbaarheid van ons dorp, of liever gezegd het aangename leven, wonen, werken en ondernemen in Biest-Houtakker”.

Anne-Marie over de door haar gemaakte film: “Wat in de videopresentatie duidelijk naar boven kwam bij de Biestenaren, was dat we er echt met ons allen samen voor moeten zorgen dat we de leefbaarheid in ons dorp op het noodzakelijke peil kunnen houden.” Rina van de Heuvel: “De reacties waren niet nagespeeld en kwamen recht uit het hart van zowel jong en oud. Dat was zowel positief als negatief.”

De iDOP groep Biest-Houtakker heeft om het doel te bereiken twee gebieden geselecteerd waar echt iets aan moet gaan gebeuren. Enerzijds staat in het centrum van Biest-Houtakker de sterk verouderde en “muffe” Antonius basisschool. Met de nieuw te komen SAMENWIJS accommodatie willen ze een nieuwe school combineren met seniorenhuisvesting. Daarnaast moet er een centrale ontmoetingsruimte voor jong en oud komen. Vervolgens staat de gymzaal achter de basisschool er ook niet meer zo florissant bij. Deze is ook dringend aan vervanging/renovatie toe. Daarbij heeft Biest-Houtakker mede door het missen van een horecazaal in het centrumgebied dringend behoefte aan een centraal gelegen multifunctionele ruimte voor grote groeps- en verenigingsactiviteiten. Anderzijds zijn er ook nog de buitensport en het buitenspel op het sportpark De Stevort aan het Vossenhol. Daar staan de uitgeleefde voetbalkantine van SVSOS, de tijdelijke huisvesting van tennisclub TOB en het huidige te kleine gemeenschapgebouw de Gemeynt. Besturen van de verenigingen die daar gehuisvest zijn, zijn al met elkaar in gesprek gegaan. De grote hamvraag is of ze, na het verhuizen van de peuterspeelzaal naar het centrum van de Biest, gezamenlijk de accommodatie eens goed gaan upgraden. Aan plannen en motivatie ontbreekt het niet in Biest-Houtakker. “De“miljoenenjacht” om alles te realiseren gaat zeer voorspoedig en wordt komende maandag al met de wethouders in Hilvarenbeek besproken. "Zo doen we dat op de Biest en niet anders”, aldus iDOP werkgroeplid Jo van de Pas.

Op deze informatieavond was ook wethouder Lemmens aanwezig. Hij was zeer onder de indruk van het intense gevoel van “SAMEN BIEST-HOUTAKKER”. Hij moedigde de aanwezigen aan om de Biestse eensgezindheid eens goed te laten zien op 16 en 18 november in het gemeentehuis in Hilvarenbeek. Daar vinden dan namelijk de commissievergaderingen plaats over de plannen van het iDOP Biest-Houtakker. Dit is heel belangrijk, want de commissie moet de plannen eerst goedkeuren voordat het naar de gemeenteraad gaat.

 

Eensgezind

Dat “Samen Biest zijn” en “Zo doen we dat op de Biest en niet anders” voerde de hele avond duidelijk de boventoon. Het werd de Biestenaren eens en te meer duidelijk dat iedereen de schouders er onder moet en zal gaan zetten. “Er gaat in de Biest iets heel moois gerealiseerd worden. Dit zal werkelijk voor elke inwoner van Biest-Houtakker een enorme aanvulling zijn voor het behoud van het dorp en het leefgenot in de toekomst. Daarom zullen we ook zeker onze stem nog eens duidelijk laten horen op 16 en 18 november in Hilvarenbeek. Zo gaan we het doen en niet anders.”, besluit iDOP werkgroeplid Rina van de Heuvel.

We hebben 280 gasten en geen leden online