• foto head7
  • foto head8
  • foto head12
  • foto head 13
  • foto head4

Biest-Houtakker presenteert het dorpsontwikkelingsplan in de gemeenteraadscommissie Welzijn

Geschreven door Ed van Hees.

Het BOB en de iDOP werkgroepen mogen woensdag 18 november de ontwikkelingsplannen presenteren aan de Raadsadviescommissie Welzijn. Daarmee willen we bereiken dat de gemeenteraad breed instemt met de opzet van de plannen en met de aanvraag van een subsidie van een miljoen euro bij de provincie.

In de vergadering van de commissie Welzijn zullen de ideeën gepresenteerd worden voor het ontwikkelen van een centrum bij de school, met de brede school, woningen voor ouderen, een ontmoetingsruimte en een grote zaal, en het ontwikkelen van een geïntegreerde sportaccom-modatie met horeca op het  sportpark. Deze plannen zijn op 21 oktober al voorgelegd aan de bevolking van Biest-Houtakker. Daarna is er nog overlegd met verschillende groepen in het dorp, waarbij duidelijk geworden is dat de plannen breed gesteund worden. Nu is de gemeenteraad aan de beurt.

 

centrum

 

Om de raad te laten zien dat het Biest-Houtakker menens is en dat de plannen breed gedragen worden, zullen een groot aantal Biestenaren naar de vergadering van de commissie komen. Er hebben zich al ruim 50 personen aangemeld. Iedereen die het belang van ons dorp wil steunen wordt verzocht om naar de openbare vergadering te komen, ook zonder aanmelding.

De vergadering begint om 19.30 uur. Biest-Houtakker krijgt vanaf 19.45 uur een half uur de tijd om het verhaal te presenteren. De iDOP werkgroepen verwachten de steun van een groot aantal mededorpelingen door hun aanwezigheid bij deze belangrijke stap.

We hebben 335 gasten en geen leden online