• foto head7
  • foto head8
  • foto head12
  • foto head 13
  • foto head4

Applaus van raadscommissie Welzijn voor iDOP van de Biest

Geschreven door Ed van Hees.

Woensdag 18 november mocht Biest-Houtakker de opzet van de nieuwe dorpsontwikkelings-plannen presenteren aan de gemeenteraadscommissie Welzijn. Anne-Marie Holthausen voerde het woord namens de iDOP-werkgroep. Zij vertoonde een korte versie van de film die zij in het dorp gemaakt heeft en daarna de hoofdlijnen van het centrumplan en het plan voor de geïntegreerde sportaccommodatie. Veel nadruk werd gelegd op de samenwerking en de brede steun voor de plannen in het dorp. De commissie reageerde op de presentatie met een daverend applaus.

 

Publiek_voor2

Commissie_Welzijn2
Annemarie2

Publiek_opzij2

 

Na de presentatie was er nog tijd vrijgemaakt voor een discussie van de commissieleden met de iDOP-ers. Maar de ronde langs de raadsfracties leverde alleen maar complimenten op voor de getoonde inzet en het brede draagvlak. Dat draagvlak werd ook duidelijk getoond door de bezoekers uit de Biest die naar de vergadering gekomen waren om de iDOP-groep te steunen. De zaal was vol met zo'n 40 inwoners van de Biest, meer mochten er niet in. Maar buiten op de binnenplaats stonden er in de snijdende wind nog eens tweemaal zoveel, die de vergadering konden volgen op de door het BOB aangelegde geluidsinstallatie.

 Dit geeft vertrouwen voor het vervolg en het welslagen van de projecten, was het commentaar van verschillende fracties. Wel werd er een vraagteken gezet bij de haalbaarheid van de financiering. Die is in dit stadium nog niet helemaal rond, en daar zet de iDOP-groep gesteund door het Streekhuis, de gemeente en de SRE de komende maanden nog eens flink de tanden in.

De overtuigende steun van de commissie houdt in dat binnenkort een concept van de subsidie-aanvraag voor 1 miljoen euro naar de provincie gestuurd kan worden. Daarna komt de uitwerking van de plannen. Nog een heel traject te gaan tot eind 2012, en daar staan de verschillende werkgroepen volledig achter. Er zal nog flink gelobbyd gaan worden en bij de uitvoering van de plannen zal een flink beroep gedaan worden op honderden vrijwilligers om mee de handen uit de mouwen te steken.

SAMEN DE SCHOUDERS ERONDER VOOR DE LEEFBAARHEID VAN BIEST-HOUTAKKER,

DAN KOMT HET GOED.

 

We hebben 310 gasten en geen leden online