• foto head7
  • foto head8
  • foto head12
  • foto head 13
  • foto head4

Bestemmingsplan Kern Biest-Houtakker ligt ter inzage

Geschreven door Ed van Hees.

Vanaf vrijdag 5 maart a.s. ligt het ontwerp van het nieuwe bestemmingsplan voor de hele kern Biest-Houtakker gedurende 4 weken ter inzage in het gemeentehuis. Het plan kan ook ingezien worden op de website van de gemeente www.hilvarenbeek.nl.

Dit bestemmingsplan omvat alleen de bebouwde kom. Aan de noordkant ligt de grens bij de Klein Westerwijksestraat, aan de zuidkant bij het Spruitenstroompje. In het bestemmingsplan wordt in principe de bestaande situatie vastgelegd. Voor het nieuwe plan Beverakkers 4 wordt een aparte procedure gevolgd, die ook op 5 maart start. Daarover wordt apart bericht op deze website.

Gedurende de inzagetermijn kan iedereen op het plan reageren, zie daarvoor de gemeentepagina in de Hilverbode van 4 maart.

Voor de inwoners van Biest-Houtakker wordt door de gemeente een toelichting op het plan gegeven tijdens een inloopmiddag en -avond in

de Gemeynt op dinsdag 9 maart a.s. van 16.00 tot 19.00 uur.

Iedereen kan daar vrij inlopen, vragen stellen en eventuele opmerkingen kenbaar maken.

We hebben 219 gasten en geen leden online