• foto head7
  • foto head8
  • foto head12
  • foto head 13
  • foto head4

Bestemmingsplan Beverakkers IV ligt ter inzage

Geschreven door B.O.B..

Met ingang van vrijdag 5 maart ligt het bestemmingsplan voor de nieuwbouwwijk Beverakkers IV vier weken ter inzage in het gemeentehuis. Het plan kan ook ingezien worden op de website van de gemeente.

Zoals bekend mag zijn, is het plan zoals hieronder is afgebeeld opgesteld door het door de bevolking van Biest-Houtakker gekozen bureau Compositie 5, in overleg met het B.O.B. en de planontwikkelaars Woonstichting Stromenland en Van der Weegen.

Beverakkers_4_plankaart_klein     

Als u het plan rustig thuis op uw eigen computer wilt bekijken en eventueel delen afdrukken, dan kunt u de bestanden downloaden van onze website: kies daarvoor in het hoofdmenu hiernaast B.O.B., daarna "Gedeelde documenten" en vervolgens "B.O.B. Openbaar". U vindt dan drie documenten (in pdf formaat): de plankaart waarop de straten en de woningen ingetekend zijn zoals hiernaast klein afgebeeld, de hele tekst van het bestemmingsplan van 88 pagina's en het zogenaamde beeldkwaliteitsplan van 20 pagina's. In het beeldkwaliteitsplan is beschreven hoe er gebouwd mag worden zodat de wijk er komt uit te zien zoals gewenst wordt.

 

Tijdens de vier weken dat het plan ter inzage ligt kan iedereen daarop inspraakreacties geven. Dat kan schriftelijk, te richten aan het College van B&W van Hilvarenbeek, Postbus 3, 5080 AA  Hilvarenbeek, of mondeling waarvoor telefonisch een afspraak gemaakt moet worden (tel. 013 - 505 83 00).

 

Voor de inwoners van Biest-Houtakker organiseren de gemeente, Woonstichting Stromenland en ontwikkelaar Van der Weegen gezamenlijk een informatieavond waarop het plan gepresenteerd wordt, vragen gesteld kunnen worden en opmerkingen kunnen worden gemaakt. U bent van harte welkom op

woensdag 17 maart a.s. vanaf 20.00 uur in de Hercules in Diessen.

Wij verwachten weer een grote opkomst en een geanimeerde discussie.

 

Namens het B.O.B., Stromenland en Van der Weegen,

Ed van Hees

We hebben 225 gasten en geen leden online