• foto head7
 • foto head8
 • foto head12
 • foto head 13
 • foto head4

Jaarvergadering CV De Pinnekleuvers

Geschreven door Toine van Balkom.

De jaarvergadering van CV de Pinnekleuvers komt er weer aan. Iedereen is welkom op deze bijeenkomst.
In deze vergadering wordt de afgelopen carnaval doorlopen.
Verder horen we alles over de vereniging zoals (bestuurs)wisselingen en het financieel plaatje.

Ook wordt het nieuwe motto bekend gemaakt.

De jaarvergadering vindt plaats op:
Woensdag 24 maart, om 20.30 uur in de Gemeynt.

Op de agenda staan de volgende punten:

 

 1. Opening
 2. Notulen vorige jaarvergadering.
 3. Financieel verslag van de penningmeester
 4. Invulling van de kascontrolecommissie
 5. Jaarverslag van C.V. de Pinnekleuvers,

Hierbij worden alle carnavalsactiviteiten van het afgelopen seizoen aan de orde gesteld.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞Pauze∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

 

 1. Bestuursverkiezing

Aftredend en niet herkiesbaar Erik van de Pas

 1. Bekendmaking motto 2010-2011
 2. Voorlopige agenda 2010-2011
 3. Ter tafel komende zaken
 4. Rondvraag
 5. Sluiting

De koffie zal klaarstaan!

We hebben 67 gasten en geen leden online