• foto head7
  • foto head8
  • foto head12
  • foto head 13
  • foto head4

Woningbehoefte in Beverakkers IV

Geschreven door Ed van Hees.

Gisterenavond is in de Hercules het bestemmingsplan Beverakkers IV gepresenteerd aan de belangstellenden uit de Biest. Op deze website is de plankaart te downloaden, en ook een tweede kaart waarop is aangegeven welke typen woningen, goothoogte e.d. per blok gepland zijn. (Kies B.O.B. | Gedeelde documenten | Beverakkers IV)

De indeling in woningtypes ligt echter nog helemaal niet vast. Woonstichting Stromenland houdt een marktonderzoek in Biest-Houtakker om na te gaan aan wat voor typen woningen en bouwkavels er precies behoefte is. De vragenlijst wordt deze week huis aan huis bezorgd. Het is van groot belang dat iedereen die in de komende jaren in deze fraai opgezette wijk met veel groen zou willen komen wonen de vragenlijst invult. Het verplicht tot niets. U wordt wel verder op de hoogte gehouden.

De vragenlijst is alleen bestemd voor mensen die nu in Biest-Houtakker wonen of werken, of er gewoond hebben. Geïnteresseerden die momenteel buiten Biest-Houtakker wonen en hier wel zouden willen terugkeren kunnen de vragenlijst downloaden van deze website. Ga naar B.O.B. in het hoofdmenu, gevolgd door de keuze Gedeelde documenten.

We hebben 62 gasten en geen leden online