• foto head7
  • foto head8
  • foto head12
  • foto head 13
  • foto head4

Nieuw motto Pinnekleuversgat bekend!

Geschreven door Toine van Balkom.

logo_pinnekleuversWoensdagavond 24 maart vond in de Gemeynt de jaarvergadering van CV de Pinnekleuvers plaats. Daarin kwamen tal van zaken aan bod zoals (bestuurs)wisselingen, financiën, een overzicht over het afgelopen seizoen, het nieuwe motto en tal van andere carnavalszaken. Erik van de Pas nam afscheid als voorzitter van CV de Pinnekleuvers. De nieuwe voorzitter van de CV is Annie van de Wouw. Zij nam de voorzittershamer over van Erik die de vereniging gaat verlaten i.v.m. zijn drukke baan en gezinsuitbreiding. Erik neemt nog wel de coördinatie van de optocht voor zijn rekening. Dit neemt hij over van Joost Geboers die dit de afgelopen tien jaar voor zijn rekening heeft genomen. Bestuurslid Rian van Trier was herkiesbaar (voor 1 jaar) en werd door alle aanwezigen unaniem herkozen. De kascontrole was in handen van Peter Vingerhoets en Cees Boers. Zij dechargeerden penningmeester Kees van de Sande. Volgend jaar zullen Peter Vingerhoets en Theo de Graaf de kascontrole voor hun rekening nemen. Het afgelopen seizoen, dat onder leiding stond van het succesvolle duo prins Carolus en adjudant Paulus, passeerde de revue. Iedereen was zeer tevreden met het afgelopen carnavalsseizoen en trots op de nieuwe prinsenwagen.

 

Het nieuwe motto voor 2011 is: SAOMEDOEMUT

 

Carnaval 2011 begint laat en wel op vrijdag 4 maart, maar in november 2010 staan alweer de eerste activiteiten zoals het prinsenbal en de zêveraovond op de agenda. Een overzicht met alle datums zal binnenkort op de website van de Pinnekleuvers te zien zijn.

We hebben 128 gasten en geen leden online