• foto head7
  • foto head8
  • foto head12
  • foto head 13
  • foto head4

Realisatie iDOP plannen weer een stap dichterbij

Geschreven door Corne van Aaken/ Jo van de Pas/Anne-Marie Holthausen.

Dinsdag 13 April is er een provinciaal overleg geweest over de definitieve oplegger zoals wij hem op 17 maart 2010 ingediend hebben. De iDOP oplegger is definitief goedgekeurd, zodat we in aanmerking kunnen komen voor subsidie. We zijn een van de projecten die waarschijnlijk als laatste in de pijplijn zitten om in aanmerking te kunnen komen voor deze iDOP-subsidies.

 

We zijn hier als iDOP vrijwilligers erg blij mee, omdat een discussie tussen gemeente en provincie roet in het eten dreigde te gooien. Het moet gezegd worden dat het demissionair college van Burgemeester van Homelen en de wethouders Van  Mol en Lemmens samen met Joep van de Ven constructief de lopende belemmeringen opgelost hebben, waarvoor onze grote dank.

Er is nu een zogenaamde 'voor wat hoort wat' overeenkomst opgesteld tussen provincie en gemeente gesloten waarin de iDOP van Biest-Houtakker als 'hoort wat' benoemd is.

Eind mei zal de provincie definitief beslissen over de financiering van de projecten die nog in de pijplijn zitten (o.a. Biest-Houtakker dus). Het blijft hierdoor natuurlijk spannend of dit gaat lukken. Dan is het ook pas echt zeker.

 

Men is overigens vanuit de provincie zeer enthousiast over onze plannen en het feit dat de initiatieven vanuit de kern zelf opgestart zijn en verder ingevuld gaan worden. Dit betekent ook dat we nu vol gas verder kunnen met de verdere invulling en uitwerking van de plannen.

 

Wat moet er nog gebeuren:

-       Verder uitwerken van de bestaande plannen.

-       Opstarten bouwcollectief senioren / starters

-       Het maken van samenwerkingsafspraken tussen verenigingen

-       Het ondertekenen van intentieverklaringen door alle betrokken

-       Concretiseren van de plannen met definitieve begrotingen

-       Maken van afspraken met gemeente, provincie, woningbouwstichting, etc

 

Met ons allen dus de volgende stap naar een mooi en leefbaar Biest-Houtakker in 2012

We hebben 130 gasten en geen leden online