• foto head7
  • foto head12
  • foto head 13

Opbrengst Collecte Gehandicaptensport 2010

Geschreven door Antoon van de Sande.

 

 fondsgehandicaptensport      

In de week van 28 maart j.l. werd in Hilvarenbeek, Esbeek en Biest-Houtakker onder de vlag van de Sportraad gecollecteerd voor het Fonds Gehandicaptensport. Namens SVSOS gingen Sjors Vromans, Sander van Trier, Jos Wilborts en Tinus Priems met de collectebus langs de deur in de Biest. Ofschoon de Biestse bussen goed gevuld waren, kan geen opbrengst per bus of kern gegeven worden omdat alleen het totaal geteld is.

De opbrengst van de collecte 2010  kwam in totaal uit op €  1775,06. Daarvan is € 1.331,30 naar de landelijke organisatie van de Collecte afgestort en het restant (25% = €  443,76) blijft in Hilvarenbeek bij de Sportraad. Vorig jaar bedroeg de opbrengst € 2.155,67 waarvan 25% = € 538,92 in Hilvarenbeek bleef. De opbrengst 2010 vertoont dus een daling van bijna € 380 ten opzichte van 2009. Vermoedelijk speelt de slechte economische situatie hierbij een belangrijke rol

Ondanks bovengenoemde opbrengstdaling kunnen we toch weer spreken van een aardig resultaat. Graag bedank ik de collectanten voor hun inzet en uiteraard de vele gulle gevers !

We hebben 166 gasten en geen leden online