• foto head7
  • foto head8
  • foto head12
  • foto head 13
  • foto head4

De Anjeractie komt bij u langs ...

Geschreven door Lennart de Graaf.

 

anjeractie De Anjeractie is de collecteweek van het Prins Bernhard Cultuurfonds die dit jaar van maandag 31 mei tot 6 juni plaatsvindt. In deze week gaan tienduizenden collectanten met de collectebus op pad om een bijdrage te vragen voor cultuur en natuurbehoud in Nederland. Mede door deze giften kan het Cultuurfonds bijna 3.500 projecten ondersteunen: voor de aanschaf van instrumenten van de plaatselijke harmonie, voor de restauratie van historische schepen, of voor een cabaret- of muziekfestival.

In Biest-Houtakker wordt dit jaar ook gecollecteerd en wel vanuit Stichting Wel Gement. Het prins Bernhard Cultuurfonds is een van de subsidiegevers geweest die o.a. de eerste editie van het weekend Sentiment financieel heeft ondersteund. Ook lopen er nog een aantal subsidieaanvragen van Wel Gement, onder andere voor torenverlichting van de Biestse kerk en het samenstellen van een boek over de Afdeling Biest.

Eenderde van de opbrengst van de collecte komt direct ten goede aan de collecterende stichting zelf. Dit jaar zullen de opbrengsten worden gebruikt voor de financiering van een van de Wel Gement Regent projecten. Voor een overzicht zie de kopjes 'projecten in uitvoering' en 'toekomstige projecten' van de Wel gement regent projectportfolio.

Geef gul .... want ook in Biest-Houtakker verdienen kunst en cultuur een plaats!

We hebben 269 gasten en geen leden online