• foto head7
  • foto head12
  • foto head 13

Bestemmingsplan Beverakkers IV ter inzage

Geschreven door Ed van Hees.

Het ontwerpbestemmingsplan voor de nieuwbouwwijk Beverakkers IV ligt ter inzage van vrijdag 22 oktober tot donderdag 2 december a.s. Dit plan omvat de bouw van 46 woningen tussen de Beverstraat, Pastoor Boelaarsstraat en Antoniusstraat.

 

Beverakkers_4_plankaart_eindversie

 

Het plan kan worden ingezien bij de Centrale Balie in het gemeentehuis of op de website van de gemeente www.hilvarenbeek.nl . Kies "Plannen en projecten" > "bestemmingsplannen" > "bekendmakingen".

 

Tijdens deze inzagetermijn van zes weken kan iedereen zijn of haar "zienswijze" op het plan kenbaar maken aan de gemeenteraad. Dat kan mondeling of schriftelijk. Schriftelijke zienswijzen kan men sturen naar de Gemeenteraad van Hilvarenbeek, Postbus 3, 5080 AA Hilvarenbeek. Als u mondeling wilt reageren, neem dan telefonisch contact op met de medewerkers van het cluster VRO via het centrale telefoonnummer 013 - 505 83 00.

We hebben 45 gasten en geen leden online