• foto head7
  • foto head8
  • foto head12
  • foto head 13
  • foto head4

Centrumplan Biest-Houtakker nader toegelicht...

Geschreven door Anne-Marie Holthausen.

idoppresentatie
De informatie-avond over het nieuwe centrumplan werd afgelopen dinsdag druk bezocht. Ruim 50 inwoners kwamen luisteren naar de uitwerking van de plannen.

De avond werd ingeleid met de korte versie van de iDOP film, waarin peuter Lieve Peter (dochter van Patrica en Sammy Peter) de lachers weer op de hand kreeg met haar opmerking over Biest-Houtakker.

Vervolgens gingen we een paar jaar terug in de tijd; waarom is een grote groep vrijwilligers destijds aan de slag gegaan met het iDOP? Deze plannen zijn ontwikkeld naar aanleiding van de volgende conclusies van inwoners in 2007:

  • Biest-Houtakker moet groeien om het dorp leefbaar te houden
  • Beverakkers 4 heeft prioriteit, met name voor starters
  • Er is behoefte aan een centraal ontmoetingspunt in de kern van het dorp
  • Bestaande voorzieningen (gymzaal, vergaderruimtes) moeten uitgebreid worden
  • Senioren willen in de kern van het dorp wonen
  • De Brede School (Samen Wijs Accommodatie) heeft aandacht nodig

De wensen van de inwoners waren duidelijk, en hiermee is een grote groep vrijwilligers in de iDOP werkgroepen aan de slag gegaan.

Het enthousiasme waarmee de Gemeenteraadscommissie Welzijn een jaar geleden de plannen van Biest-Houtakker ontving, bracht ons een stap dichter bij de subsidie van de Provincie. Onze plannen werden kansrijk beoordeeld, en dat werd met groot gejuich ontvangen door zo'n 100 meegekomen inwoners.

Ondanks draagkracht vanuit het dorp, was niet iedereen er voortdurend van overtuigd dat we de subsidie zouden ontvangen. De subsidiepot was inmiddels leeg, en de eerste bezuinigingen werden aangekondigd. We lieten ons echter niet afremmen, niets doen is geen optie. Geen klaagcultuur, maar een draagcultuur; dat was een wijze les vanuit ons buurdorp Esbeek.

In november kwam het bericht dat er extra gelden beschikbaar zijn gemaakt voor enkele iDOP plannen die bij de Provincie in de pijplijn zaten. Biest-Houtakker zat daarbij! Weliswaar een minder hoog bedrag, waardoor we kritisch naar de plannen hebben moeten kijken. Besloten werd om de focus volledig te leggen op het centrum, immers lag daar de grootste behoefte van de inwoners.

Niet alleen de wensen van de inwoners hebben een rol gespeeld. Diverse ontwikkelingen zorgen ervoor dat de school aanpassingen verdient; kwaliteit van lesgeven is verbeterd, er is goede zorg om leerlingen die extra begeleiding nodig hebben, maar het gebouw is hier niet ideaal voor. Het is wenselijk dat de peuterspeelzaal fysiek bij de basisschool gevestigd wordt; dat is praktisch voor ouders, en goed voor de doorgaande lijn.

Met betrekking tot de senioren heeft de Gemeente Hilvarenbeek duidelijk aangegeven dat niet alle ouderen die zorg nodig hebben in het centrum van Hilvarenbeek terecht kunnen. Als onze ouderen niet naar de zorg kunnen, moet de zorg dus naar hen toekomen.

Inmiddels wordt het ontwerp van het nieuwe centrumplan (seniorenwoningen, school in combinatie met multifunctionele ruimte) steeds concreter. Met name de toekomstige gebruikers zullen nu hun stempel moeten gaan zetten op de verdere uitwerking. Verenigingen en buurtcomités worden binnenkort uitgenodigd om de eerder doorgegeven wensen en eisen door te nemen, en een intentieverklaring op te stellen over het gebruik. De draagkracht die we voelen moeten we namelijk ook gaan zien.

Met de serieus belangstellenden voor de seniorenwoningen vindt woensdagavond een gesprek plaats met de iDOP seniorenwerkgroep en Woonstichting Stromenland.

Kritische opmerkingen van de aanwezigen gaven de werkgroep zinvolle input voor de verdere uitwerking van de plannen; over verkeersveiligheid, oog voor zwakke schakels, zwart op wit afspraken met de gemeente en financiële haalbaarheid.

Aan het verzoek van de iDOP leden om extra hulp werd na afloop van de avond veel gehoor gegeven; diverse aanwezigen zegden hun medewerking toe. We kunnen alle soorten medewerking gebruiken, vanuit elke deskundigheid. Want we blijven het herhalen: iedereen is ergens goed in!

Er is toch niets mooier dan dat we op 12-12-12 om 12:12 uur ons nieuwe centrum kunnen openen waar we met ons allen een steentje aan hebben bijgedragen!

We hebben 88 gasten en geen leden online